Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2020 13:20

Noi gương

Chúa nhật XXXIII TN - năm A

Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam - Mt 16,24-27

“Ai muốn theo Thầy ...” (Mt 16,24)

Các Kitô hữu được kêu gọi nên giống Chúa Kitô. Nên giống Chúa Giêsu Kitô là kết quả, chứ không phải là điều kiện để hoán cải.

Dân Thiên Chúa phải noi gương Chúa “... các ngươi phải thánh thiện vì Ta là Ðấng Thánh” (Lv 12,44-45; x. Lv 19,2; 20,7.26; 21,8; 1Pr 1,16; Ep 5,1).

Dân Thiên Chúa phải noi gương Ðức Giêsu Kitô,

Lễ các Thánh tử đạo Việt Nam

- Chúa Giêsu Kitô là gương mẫu của các tín hữu: “Ðức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23; Ga 13,15; x. Mt 11,29; Ga 13,34; Rm 13,4; 1Cr 11,1; Ep 5,2; Pl 2,5; Cl 3,13; 1Pr 2,21 4,1).

- Thiên Chúa hành động nơi các tín hữu, để làm cho họ nên giống Chúa Giêsu Kitô: “Những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đảo” (Rm 8,29; x. 2Cr 4,10-12; Cl 3,9-10),

Những mẫu gương tốt để noi theo:

- Gương thánh Phaolô: “tôi khuyên anh em hãy bắt chước tôi” (1Cr 4,16; x. 1Cr 11,1; Pl 3,17; 4,9; 1Tx 1,6; 2Tx 3,7-9).

- Các Kitô cần bắt chước gương lành của các tín hữu khác: “... nhiệt tình của anh em đã khích lệ rất nhiều người” (2Cr 9,2; x. 1Tx 2,14; Hr 6,12)

- Các thủ lãnh Kitô giáo phải nêu gương mẫu cho người ta bắt chước: “lối sống của anh em sẽ được người ngoài cảm phục ...” (1Tx 4,12; x. Tt 2,7-8; Hr 13,7; 1Pr 5,3).

- Các tín hữu phải noi theo gương mẫu của những người đã đi trước, “chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy ...” (Hr 12,1; x. Gc 5,10-11).

Dân Thiên Chúa không được bắt chước những gương xấu:

- Dân Do Thái không được bắt chước các dân khác (x. Lv 20,23; Ðnl 18,9; 2V 17,15).

- Dân Chúa không được bắt chước quân tội lỗi “phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng” (Tv 1,1; x. Xh 23,2; Cn 1,10.15; Mt 23,2-3; 1Cr 15,33; 2Pr 3,17; 1Ga 3,11-12; Kh 2,14).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm