Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy, 2020 19:15

Nước Thiên Chúa

Regnum Dei, Kingdom of God, Royaume de Dieu

Nước Thiên Chúa còn được gọi là Nước Trời. Thuật ngữ này miêu tả quyền bính của Thiên Chúa trong lịch sử thế giới. Ðó là lúc hoàn tất ý định ngàn đời của Thiên Chúa là đưa mọi dân tộc vào trong tình yêu vĩnh cửu của Ngài.

Xây dựng Nước Trời bằng lối sống phục vụ - Lời Chúa và Cuộc Sống ...

Cựu Ước không có thuật ngữ này, nhưng có những kiểu nói tương đương khi ca tụng “Thiên Chúa là Vua” (Tv 47,9), chỉ mình Thiên Chúa là Vua của Israel và của vũ trụ (x. Tv 47; 96).

Khi Chúa Giêsu đến, Người là hiện thân của Nước Thiên Chúa và chính Người mặc khải về Nước đó bằng những dấu chỉ và hình ảnh: người tù được tha, mắt người mù được sáng, kẻ bị áp bức được tự do… (x. Lc 4,16-22; Cv 2,22; GLHTCG 547).

Nước Thiên Chúa đang diễn ra ngay giữa chúng ta, trong hiện tại (x. Mt 12,28), được cảm nghiệm như sự công chính, bình an, niềm vui trong Thần Khí (x. Rm 14,17); nhưng cũng siêu vượt thời gian và mang tính vĩnh cửu thần thiêng, là Bàn Tiệc cứu độ dành cho hết mọi người (x. Lc 1,33; 2Tm 4,18; Mt 8,11).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm