Thứ Năm, 27 Tháng Chín, 2018 11:21

Óc bè phái, ganh tị vì danh Chúa

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

Bài đọc 1: Ds 11,25-29 ; Bài đọc 2: Gc 5,1-6; Phúc Âm: Mc 9,38-43.45.47-48

 

1.

Những bài Sách Thánh mà phụng vụ tuyển đọc trong thánh lễ Chúa nhật tuần này đề cập tới một tính xấu, đó là óc ganh tị bè phái vì danh Chúa. Bài đọc I kể câu chuyện xảy ra từ thời ông Môsê đang dẫn dân Chúa đi lang thang trong sa mạc, nghĩa là lâu lắm rồi, khoảng năm 1250 trước Chúa giáng sinh. Khi ấy Chúa bảo Môsê chọn trong dân ra 72 người để Chúa đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên họ và nhờ đó họ được ơn nói tiên tri. Chúa đã ban cho họ nhưng có 2 người không ở trong danh sách 72 người kia cũng nói tiên tri. Một đứa bé thấy vậy chạy về báo cho Môsê và người phụ tá của ông là Giôsuê hay sự việc. Giôsuê liền đề nghị ông Môsê ra lệnh ngăn cấm 2 người đó, lý do là vì họ không thuộc danh sách 72 người được chọn. Xin nhắc lại rằng câu chuyện này xảy ra từ thời Cựu Ước, cách đây khoảng 3000 năm. Nghĩa là từ thuở rất xa xưa, mà người ta đã có tính ganh tị rồi.

Cái tính xấu này vẫn còn cho tới thời Tân Ước. Bài Tin Mừng kể, có một số người không thuộc nhóm 12 tông đồ, họ thấy Đức Giêsu làm nhiều phép lạ, rồi thấy các tông đồ tuy không phải là Chúa nhưng nhờ danh Chúa mà cũng làm phép lạ được. Thế là họ cũng nhân danh Đức Giêsu và họ cũng làm được một số phép lạ. Thấy thế, tông đồ Gioan bực tức, đã ngăn cấm họ và báo cáo lại cho Đức Giêsu biết. Gioan tưởng cấm như vậy là đúng, bởi vì những người đó không phải là tông đồ Chúa cho nên họ không có quyền nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhưng Đức Giêsu bảo đừng ngăn cấm họ. Chúa nói “Ai không chống lại ta thì thuộc về ta”.

Qua hai câu chuyện trên, điều chúng ta nên lưu ý là cái óc ganh tị đã có sẵn trong con người từ thuở rất xa xưa, nó vẫn còn tiếp tục ở trong con người ngay trong thời Tân Ước. Nó ở ngay trong những con người vốn là những người thân cận của Chúa, như ông Giôsuê sau này sẽ lãnh đạo Dân Chúa tiến vào Đất Hứa; như chính thánh Gioan, một tông đồ được Đức Giêsu yêu thương nhất.

2.

Phải nhìn nhận rằng, người theo đạo thường mang đầu óc tự tôn. Họ lý luận bởi vì Chúa của mình là toàn năng, toàn thiện cho nên đạo của mình phải là đạo hay nhất. Do đó chỉ có đạo của mình mới có thể làm được những việc hay, việc tốt. Khi thấy những người không cùng đạo dự tính làm điều này điều nọ thì nghĩ thầm rằng chúng nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Thế nhưng, người ta đã làm việc thành công, thì khi đó những người này tức bực, tìm cách xuyên tạc để hạ giá thành quả của những người kia vì họ không thuộc đạo của mình. Trong quá khứ, chúng ta đã thấy có những vụ thiên tai bão lụt. Các tổ chức bác ái Công giáo hết lòng cứu trợ. Những người Công giáo rất hãnh diện với những cuộc cứu trợ do Giáo hội Công giáo đứng ra tổ chức. Cũng có những nhóm khác cũng làm việc từ thiện như vậy, nhưng một số người Công giáo tỏ ra nghi ngờ và khinh chê việc làm của những nhóm kia, cho rằng họ sẽ chẳng làm tới đâu. Đó là một thí dụ về óc ganh tị bè phái vì danh Chúa.

Chúa không chấp nhận như thế đâu! Chúa đâu phải chỉ muốn cho những người theo đạo làm việc tốt, mà Chúa muốn cho mọi người đều làm việc tốt. Chúa cũng đâu cần những tín hữu chúng ta khi làm được một việc tốt thì phải dán nhãn hiệu đạo lên việc tốt đó, phải ký tên mình lên việc tốt đó. Chúng ta có quyền nhân danh Đức Giêsu mà làm việc này việc nọ, nhưng đó không phải là độc quyền của chúng ta. Đức Giêsu đã đưa ra một nguyên tắc đầy cởi mở, rộng lượng: “Ai không chống lại ta thì phải kể như là thuộc về ta”. Tất cả mọi người, cho dù người đó không thuộc đạo ta, cũng phải coi là bạn và hợp tác với họ. Giữa xã hội ngày nay, con số những người theo đạo chỉ là con số nhỏ. Nếu cứ khư khư với đầu óc tự tôn và độc tôn thì sẽ trở thành lẻ loi, sẽ bị cô lập. Còn nếu biết thực hành nguyên tắc của Đức Giêsu đề ra thì sẽ sống chan hòa với những người khác, có rất nhiều cơ hội để cùng với những người khác thực hiện biết bao nhiêu điều tốt mà Chúa muốn. Nếu biết suy nghĩ kỹ, ta sẽ hiểu rằng tài năng và thành công của người khác không hề làm cho chúng ta bị nghèo đi, trái lại còn làm giàu thêm cho xã hội.

Thiên Chúa ban ơn cho nhiều người. Bổn phận của mỗi người là đón tiếp những ơn ban đó ở bất cứ nơi nào mà chúng ta phát hiện.

Lm Carôlô Hồ Bặc Xái, GP Cần Thơ

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm