Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng, 2020 18:06

Ơn gọi

Vocatio, Vocation, Vocation

Ơn gọi là ơn Chúa gọi con người tham dự vào chương trình cứu độ của Ngài.

Kết quả hình ảnh cho ơn gọi
 

Khái niệm ơn gọi có nguồn gốc từ Thánh Kinh. Khi Thiên Chúa gọi ai thì Ngài trao cho người ấy một sứ mệnh, như trường hợp của Abraham, Môsê hay các tiên tri. Do vậy, ơn gọi được khởi sự từ việc tuyển chọn của Thiên Chúa và nhằm mục đích thực hiện ý định cứu độ của Ngài.

Một cách căn bản, ơn gọi là ơn Thiên Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu thi hành một sứ mệnh riêng biệt, nghĩa là sống ba chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô trong hoàn cảnh sống của mình. Có ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ; có ơn gọi sống bậc hôn nhân, gia đình. Tuy nhiên, ơn gọi riêng của mỗi người, mỗi dân tộc đều được bao hàm trong ơn gọi chung của cả nhân loại là trở thành Dân Thiên Chúa, dự phần vào sự sống của Thiên Chúa, nhờ Ðức Kitô, trong Chúa Thánh Thần.

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm