Thứ Sáu, 18 Tháng Mười, 2019 15:03

Ơn tha tội

(CN XXIX thường niên - Khánh nhật Truyền giáo

Lc 24,44-53)

“ ... kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47)

Tha tội là trả tự do cho một người khỏi tội ác và những hệ lụy của tội, thường đây là một đặc ân, thương cảm hay tình yêu, nhằm tái lập một tương giao cá nhân đã bị tan vỡ. Tha thứ có thể cả hình phạt và xóa bỏ nợ nần. Thiên Chúa tha thứ tội lỗi các tín hữu nhờ hy lễ Chúa Giêsu Kitô dâng trên Thánh giá. Tội lỗi của các tín hữu không còn chống lại họ, nhờ cái chết đền tội của Chúa Giêsu Kitô.

Kết quả hình ảnh cho ơn tha tội

Bản chất của Thiên Chúa là nhân hậu và tha thứ: “... Thiên Chúa nhân hậu và từ bi hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín ...” (Xh 34,5-7; Ds 14,17-20; Nkm 9,16-17; Tv 103,1-18; Is 43,25; Mk 7,18-20; 1Ga 1,8-9).

Thiên Chúa hứa thứ tha: “... Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa”. (Gr 31,31-34; x. 2Sb 7,14; Is 55,6-7; Dt 8,8-12).

Dân Chúa cần ơn tha thứ: “ ... Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1,8-10; x. Tv 51,1-5; Is 6,1-5; Rm 3,9-22).

Những phương thế để được tha thứ:

- Dưới Giao ước cũ: “chiếu theo lề luật, hầu hết mọi sự đều được thanh tẩy bằng máu. Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ. (Dt 9,22; x. Lv 4,27-31; 5,17-18).

- Dưới Giao ước mới: “... Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”. (Mt 26,27-28; x. Ga 1,29; Ep 1,7-8; Cl 2,13-15).

Sự bảo đảm được tha thứ: “Chính Ðức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa”. (1Ga 2,2; x. 1Ga 1,8-9; Tv 51,7; 103,8-12; 130,3-4; Cn 28,13; Is 1,18; Cv 2,38; Gc 5,13-16). n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm