Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Hai, 2022 14:12

Phẩm giá

Dignitas, Dignity, Dignité

Phẩm: tư chất; giá: quý báu. Phẩm giá: tư chất quý báu của con người.

Không có mô tả ảnh.

Phẩm giá là giá trị của con người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải được tôn trọng như nhau.

Phẩm giá có nguồn gốc từ việc con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa: Phẩm giá này hoàn thành trong ơn gọi được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, tùy thuộc việc họ sống phù hợp hay không với điều thiện hảo mà Thiên Chúa đã hứa và được lương tâm chứng nhận (GLHTCG 1700).

Phẩm giá con người được biểu lộ toàn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. “Chính Người là con người hoàn hảo đã trả lại cho con cháu Adam hình ảnh Thiên Chúa đã bị Nguyên Tội làm sai lệch” (MV 22).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm