Thứ Năm, 14 Tháng Hai, 2019 14:38

Phần thưởng

“Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Lc 6,23).

 Thiên Chúa đối đãi dân chúng luôn theo đúng ân sủng và sự công chính của Ngài, ghét sự dữ và yêu điều thiện. Ân tặng của Chúa không dựa trên công trạng, nhưng trên lòng trung tín với lời hứa của Ngài.

 Phần thưởng Thiên Chúa ban luôn hợp với lời hứa của Ngài:

- Do lòng nhân hậu Chúa: “chính do ân sủng và nhờ lòng tin, mà anh em được cứu độ: đây không bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa…” (Ep 2,8-10; x. Tv 103,11; Mt 20,14-15; Lc 17,7; Rm 4,4-5; 11,6-7).

- Theo đức công minh chính trực của Chúa “…vì Thiên Chúa không thiên vị ai” (Rm 2,6-11). Tuân phục ý Chúa thì được phúc lành (Ðnl 29,1-2). Nhưng bất tuân thì bị nguyền rủa (Ðnl 28,15) (x. Tv 19,9-11; 62,12-13; Cn 13,21; 14,14; Gr 17,10; 32,19), “Ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình” (1Cr 3,8). “Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cr 9,6). “…khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng” (Gb 6,7-9; x. Ep 6,8; Cl 3,25).

Phần lương cho kẻ gian ác: “lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết, còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 7,23). “Ðối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông” (Xh 20,5; x, Ðnl 7,9-10). “Ðừng bóc lột người nghèo… vì Ðức Chúa sẽ biện hộ cho họ, và những ai tước đoạt họ, Người sẽ tước mạng sống” (Cn 22,22-23). “Ta sẽ phạt thế giới vì sự gian tà, phạt kẻ dữ vì tội lỗi của chúng. Ta sẽ chấm dứt sự kiêu căng của phường ngạo mạn, vẻ tự đắc của quân cường bạo, Ta sẽ hạ xuống” (Is 13,11; x. Is 26,21; 59,18; 66,6; Ed 7,4; 9,10; 11,21; Hs 9,7; Xp 1,12; 2Tx 1,6; Dt 2,1-2).

Phần thưởng cho người thành kính:

- Thiên Chúa đối xử với người lành: “những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18) vì “đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Kitô, vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ được đồng hưởng vinh quang với Người” (Rm 8,17) (x. thêm Xh 19,5; Rt 2,12; 2Sm 22,25 // Tv 18,21-25; 1V 3,14; 2Sb 15,7; Tv 19,9-11; 58,11-12; Cn 11,18.28; 13,21; 19,17; 31,31; Is 62, 10-12; Gr 31,16; Mt 5,12; Lc 6,34-35; 1Cr 2,9-10; Ga 1,25)

- Gương Chúa Giêsu Kitô: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu…” (Pl 2,8-10). Vậy chúng ta hãy kiên trì… mắt hướng về Ðức Kitô… hay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa … để anh em khỏi sờn lòng nản chí” (Dt 12,1-3).

- Bộ diện bên ngoài không đẹp đối với người thành kính, họ khổ và phải kêu “lạy Chúa, như thế là con đã uổng công giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch. Suốt ngày con bị đòn bị đánh, mỗi sớm hai hình phạt sẵn chờ” (Tv 73,13-14; x. G 1,1; 2,11-13; 9,29-31; Is 4,9,4; Kb 1,12-13; Mt 5,10; 2Tm 3,12).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm