Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, 2023 18:19

Phán xét

Iudicium, Judgement, Jugement

Phán xét là kiểm định một sự việc hay một hành vi đúng hay sai, tốt hay xấu.

Phán xét là quyền của Chúa Kitô - “Đấng xét xử kẻ sống và kẻ chết” (Cv 10,42; Tm 4,1). Chúa Cha đã ban cho Chúa Kitô mọi quyền xét xử (x.Ga 5.22). Nhưng với tư cách là Đấng Cứu Chuộc, Chúa Kitô không xét xử theo cách của người phàm nhưng bằng cách ban ơn cứu độ và sự sống của Người qua cái chết trên Thập Giá. Ai không nhận sự sống và ơn cứu độ của Người thì đã tự xét xử chính mình (x. Ga 3, 16 - 18; GLHTCG 679).

Thứ 2 tuần 1 MC Cuộc phán xét chung

Có hai loại phán xét:

1. Phán xét riêng: sau khi chết, linh hồn mỗi người trình diện trước Chúa Kitô về đời sống của mình. Tùy theo sự lành điều dữ đã làm trong cuộc sống, họ được thưởng công và vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa, hoặc phải trải qua một thời gian thanh luyện, hoặc phải vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa và đời đời ở trong Hỏa Ngục (x. GLHTCG 1021 - 1022).

2. Phán xét cuối cùng: cũng gọi là phán xét chung, xảy ra vào ngày tận thế khi Đức Kitô quang lâm. Qua Chúa Giêsu, “Chúa Cha sẽ công bố phán quyết chung thẩm của Ngài về toàn thể lịch sử” (x. GLHTCG 1040).

Ngày đó, “ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án” (Ga 5,29). Chúng ta sẽ nhận biết ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình tạo dựng và của toàn bộ nhiệm cục cứu độ, ta sẽ hiểu những đường lối kỳ diệu của Thiên Chúa quan phòng là dẫn đưa mọi sự đến mục đích tối hậu của chúng. Cuộc phán xét cuối cùng sẽ mặc khải đức công chính của Thiên Chúa chiến thắng mọi sự bất chính và tình yêu của Ngài mạnh hơn sự chết (x. GLHTCG 1040).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm