Thứ Sáu, 08 Tháng Giêng, 2021 13:10

Phép rửa bằng Thánh Thần

Lễ chúa giêsu chịu phép rửa  - năm B  - Mc 1,7-11

“Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần” (Mc 1,8)

Phép rửa bằng Thánh Thần đã được thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu Kitô hứa là một hành động thần linh, bởi đó, Thánh Thần đưa Kitô hữu vào sự kết hợp và thông hiệp thực sự với Chúa Giêsu Kitô vinh hiển, trang bị và làm cho họ có thể nên thánh và phụng sự Chúa.

Phép rửa bằng Thánh Thần đã được hứa trước: Ông Gioan Tẩy Giả thấy trước phép rửa này: “Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33; x.Mt 3,11 // Mc 1,8 // Lc 3,16). Chúa Giêsu Kitô hứa: “Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần” (Cv 1,4-5.8; x. Lc 24,49).

Kitô hữu đích thực – Suy niệm Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Năm C

Ơn ban Thánh Thần đi theo sau sự tôn vinh Chúa Giêsu Kitô : “Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống …” (Cv 2,33; x. Ga 7,39).

Những điển hình về phép rửa bởi Thánh Thần : Vào ngày lễ Ngũ Tuần “mọi người đang tề tựu ở một nơi… Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,1-4 )

Các tín hữu tại Samaria, hai tông đồ Phêrô và Gioan đã “cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần, vì Thánh Thần Chúa ngự xuống một ai trong nhóm họ : họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu” (Cv 8,15-17). Tại nhà ông Cornêliô, khi ông “Phêrô còn đang nói, thì Thánh Thần ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa” (Cv 10,44). Với các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả tại Êphêsô, “khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ …” (Cv 19,6). Hành động của Thiên Chúa được các Kitô hữu gốc Do thái nhận biết và được cả Kitô hữu gốc lương dân cảm nghiệm (Cv 10,46-47 11,15-17; 15,8).

Ơn ban Thánh Thần dành cho mọi tín hữu vào ngay lúc bắt đầu đời sống Kitô hữu của họ. Thánh Phêrô nói: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô Giêsu, để được ơn tha tội; vì anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38; Cv 2,16-18; Gl 2,28-29), “Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí” (Gl 3,3).

Ơn Thánh Thần liên kết các tín hữu với nhau thành một thân thể của Ðức Kitô: “Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta sẽ được đầy tràn một Thần Khí duy nhất” (1Cr 12,13).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm