Thứ Sáu, 07 Tháng Giêng, 2022 07:22

Phép rửa của Gioan

 

Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, năm C

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11; Bài đọc 2: Tt 2,11-14; 3,4-7; Tin Mừng: Lc 3,15-16.21-22.

 

Một lần nữa trong biến cố Chúa Hiển Linh, sau khi bày tỏ cho muôn dân Thiên Chúa làm người ở giữa nhân loại qua việc ba nhà đạo sĩ đến thăm viếng. Chúa Giêsu xuất hiện công khai tại sông Giođan, bày tỏ một Thiên Chúa tương quan với con người cách đặc biệt, Chúa là Ðấng gánh tội trần gian. Một Thiên Chúa ở giữa loài người, Ðấng vô tội mang lấy tội chúng ta.


Thiên Chúa ở giữa loài người

Là một con người, có nơi chôn nhau, cắt rốn, như người ta vẫn thường nói. Chúa đến để biết kinh nghiệm về “người là gì?”. Một kinh nghiệm cần thiết để yêu mến con người chúng ta, với những thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh, khỏe mạnh và đau đớn, và kể cả cái chết. Một kinh nghiệm cần thiết để Chúa mang tất cả những kinh nghiệm về con người, hiện diện trước Chúa Cha. Một kinh nghiệm là người để Chúa dạy cho con người chúng ta biết cầu nguyện và vâng phục thánh ý Chúa Cha trong cuộc sống hiện tại.


Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Người ở giữa chúng ta

Vinh quang là con người sống và được sống. Khi Thiên Chúa làm người, Ðấng vô tội là Ðấng thấu suốt từ bên trong tâm hồn của chúng ta. Kinh nghiệm của các tôn giáo đều cho thấy các bậc thánh hiền là các bậc thông cảm, chia sẻ những nỗi thống khổ của con người chạy đến thỉnh gặp, tìm sự an bình, an ủi, khích lệ. Thiên Chúa làm người là Ðấng vô tội hằng yêu mến con người của chúng ta, Người đến để cứu chữa những người tội lỗi (Mc 2,17). Yêu mến con người vì chính “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16), một tình yêu như Phúc Âm Thánh Gioan diễn tả: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).


Người Ðến là Ðấng Gánh Tội

Trong giai đoạn đầu ở sông Giođan, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa cho mọi người: “Ðây Ðấng gánh tội trần gian” (Ga 1,29). Trong phiên tòa xử Chúa Giêsu, Philatô sau khi cho đánh đập, sỉ nhục, đã đưa Người ra trước toàn dân đang đòi giết Chúa, giới thiệu: “Này là Người” (Ga 19,5). Một Thiên Chúa làm người vô tội, đã trở nên tội nhân để mang lấy tất cả tội lỗi của con người vào thân thể Người. Chính nhờ Người, con người giao hòa lại với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên.

Một vấn nạn luôn tồn tại nơi con người chúng ta, sự dữ. Sự dữ luôn bủa vây con người, Thánh Luca đã gợi lên sự dữ ấy trong dụ ngôn người cha nhân lành (Lc 15,11-32): Sự dữ bắt nguồn tự nơi bản thân mỗi người, bỏ nhà cha ra đi - xa cách với anh chị em mình. Hành trình trở về cũng theo trình tự: Với chính mình, với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Như vậy, trong Chúa Giêsu, chúng ta có thể tìm thấy được chữa lành nhờ kinh nghiệm làm người của Chúa khi chứng kiến biết bao thân phận con người, yếu đuối và sa ngã, đau thương với gánh nặng tội lỗi. Chúa chờ đợi con người chúng ta trở về với chính mình nhận ra yếu đuối, tội lỗi; sám hối trở về cùng Chúa để được chữa lành và sống lại với anh chị em bằng một tình yêu mới, bình an và tươi vui.

Chúa bày tỏ vinh quang cho con người khi chính Chúa là Ðấng gánh tội trần gian. Là Thiên Chúa và là con người. Là Ðấng vô tội trở nên tội nhân để cứu thoát con người khỏi tội. Là Ðấng trao lại vinh quang cho con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chúa Hiển Linh để con người được tham dự vào sự Hiển Linh của Chúa.

Chúng ta hằng cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho!

 

Lm Giuse  Hoàng Kim Toan - TGP. TPHCM

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm