Thứ Năm, 25 Tháng Tư, 2019 15:55

Phúc lành

 

(CN II Phục Sinh - năm C  - Ga 20,19-31)

“Phúc thay những người khống thấy mà tin” (Ga 20,29).

Các phúc lợi tinh thần và vật chất Thiên Chúa ban để sử dụng. Chúc tụng danh Chúa là lời đáp trả xứng hợp của các tín hữu vì mọi sự Chúa đã làm cho họ.

Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành: “Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang, chính Chúa làm bá chủ muôn loài: nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức” (1Sb 29,11-12 x. Tv 89,11).

Sự bất tuân phục của ông Adong và bà Eva khiến Thiên Chúa cất bỏ phúc lành của Ngài (St 3, 16-19; x. St 6,5-7). Sau cơn lụt, Thiên Chúa tái lập lời hứa ban phúc lành cho ông Noe (St 9,1-3; x. St 8,22; G 5,10; Tv 65, 2-13).

Kết quả hình ảnh cho chúa nhật 2 phục sinh năm b

Những phúc lành được hứa ban cho ông Abraham.

- Những phúc lành này bao trùm cả con cháu và dân tộc: (St 12,2-3; x. St 17,1-8; 18,8; 26,4; 35,11; Xh 1,6-7; Ðnl 1,10-11; 7,13; 1V 3,8; Nkm 9,23; Is 51,2).

- Những phúc lành gồm cả đất đai: (St 17,8; x. St 12,7; 26,3; Ðnl 1,8 4,40; 11,8-12).

Những phúc lành hứa cho ông Abraham, được thực hiện nơi Ðức Giêsu Kitô (Gl 3,6; x. Cv 3,25-26; Gl 3,29).

Những phúc lành được hứa cho Israel:

- Những phúc lành được nhiều hoa trái và sung túc (Ðnl 7,13-14; x. St 49,25; Lv 26,10; Ðnl 15,4; 28,8-12).

- Ðược khỏe mạnh và sống lâu (Xh 23,25-26; x. Xh 15,26; Ðnl 7,15).

- Ðược an bình và chiến thắng kẻ thù (Ðnl 28,7; x. Xh 23,22; Lv 26,6-8; Ðnl 7,24; Tv 29,11).

- Lời hứa sẽ được chúc phúc bởi được phục hồi trong tương lai (Gr 31,23; x. Is 61,9; 65,17-25; Ed 34,25-31).

Những điều kiện để được Thiên Chúa ban phúc lành:

- Lòng kính sợ Thiên Chúa mang lại phúc lành (Gr 32,40; x. Ðnl 6,1-3; 10,12-20; Gv 12,13; Is 50,10).

- Sự tuân phục Thiên Chúa đưa đến phúc lành (Ðnl 11,26-28; x. Ðnl 28,1-14; 30,15-20)

Chúc tụng Thiên Chúa là phải tôn thờ và ca ngợi Ngài: “Các thầy Lêvi nói: mời anh em đứng lên chúc tụng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em” (Nkm 9,5; x. St 9,16; 14,20).

Dân chúng nên chúc tụng nhau nhân danh Chúa: Có mối liên kết mật thiết giữa lời chúc lành và lời cầu nguyện (Ds 6,24-26; x. St 27,27-29; 49,1-2;8; Rm 1,8-9; 1Sm 2,20; 1Sb 4,10; Mt 23,39).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm