Thứ Năm, 07 Tháng Chín, 2017 12:17

Phục tùng

Submissio, Submission, Sousmission

Phục: tuân ; tùng: theo. Phục tùng: tuân theo.

Theo nghĩa thông thường, phục tùng là tuân theo một quyền bính nhân loại hợp pháp.

Con người có xã hội tính, cần có tương quan với tha nhân để đào luyện nhân cách mình. Con người cũng cần phục tùng những quy tắc xã hội, bởi vì những quy tắc ấy, cách chung, không những duy trì trật tự xã hội, mà còn phục vụ lợi ích cá nhân, giúp cá nhân đạt tới sự toàn thiện.

Kitô giáo coi phục tùng là thái độ con người phải có đối với Thiên Chúa. Để được tự do hoàn hảo và đích thực, con người cần phải phục tùng quyền bính của Đấng Tạo Hóa và lề luật của Ngài.

Phục tùng Thiên Chúa còn được thể hiện qua việc phục tùng Huấn quyền của Giáo hội. Huấn quyền này được cụ thể hóa nơi Đấng kế vị Thánh Phêrô và các Giám mục, là những mục tử thay mặt Chúa chăn dắt đoàn chiên của Ngài.

Giáo hội dạy Kitô hữu phải phục tùng và cộng tác với quyền bính dân sự, “để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, tình liên đới và sự tự do” (GLHTCG 2239).

Tuy nhiên, chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền đòi hỏi phục tùng mệnh lệnh của Ngài một cách vô điều kiện; còn đối với việc phục tùng những quyền bính khác thì nội dung của mệnh lệnh không được đối nghịch với luật của Thiên Chúa và với lương tâm.

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm