Thứ Sáu, 09 Tháng Ba, 2018 19:17

Quan phòng, sự

Providentia, Providence, Providence

Quan: chú ý nhìn; phòng: gìn giữ. Quan phòng: chú ý nhìn xem và gìn giữ.

Sự quan phòng là những lo liệu của Thiên Chúa, trong khôn ngoan và tình thương, để dẫn đưa mọi loài thụ tạo tới mục đích sau cùng của chúng, là chính Ngài (x. GLHTCG 321).

Thiên Chúa không dựng nên mọi sự rồi bỏ mặc chúng, nhưng quan tâm bảo tồn, chăm sóc và hướng dẫn chúng theo ý định muôn thuở của Ngài. Vạn vật được dựng nên tốt lành nhưng chưa hoàn tất; chúng đang tiến đến sự trọn hảo tối hậu do Thiên Chúa định sẵn. Sự quan phòng chính là đường lối Ngài xếp đặt để đưa vạn vật tới sự trọn hảo đó (x. GLHTCG 301, 302).

Riêng đối với các tín hữu, Chúa Giêsu đòi hỏi phải phó thác với tình con thảo vào sự quan phòng của Cha trên trời, vì Ngài lưu tâm đến cả những nhu cầu nhỏ bé nhất của con cái (x. Mt 6,32-33; 10,29-31).

Tuy Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ ý định của Ngài, nhưng để thực hiện, Ngài cũng cho con người, thụ tạo có lý trí và tự do, được cộng tác vào chương trình của Ngài (x. GLHTCG 307).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm