Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Hai, 2019 19:05

Quê trời

Patria, Homeland, Patrie

Kết quả hình ảnh cho nước trời

Quê Trời chỉ thực tại thiêng liêng, siêu phàm, còn được gọi là Thiên Ðàng, là “nơi” Các Thánh được hưởng hạnh phúc trong Thiên Chúa, “nơi” dành riêng cho những người được Thiên Chúa ân thưởng. “Trời là nơi Thiên Chúa ngự, là Nhà Cha, nên là quê hương của ta” (GLHTCG 2795). Quê Trời là “nơi” vĩnh cửu, diễm phúc mà con người phải hướng tới trong khi chu toàn trách nhiệm xây dựng và phát triển quê hương trần gian (x. HTXH 541, GLHTCG 373).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm