Thứ Sáu, 05 Tháng Năm, 2017 19:22

Quy tụ

Recapitulatio, Recapitulation, Récapitulation

Quy: về; tụ: tập họp. Quy tụ; tập họp thành một mối.

Quy tụ là khái niệm chỉ rằng: Nơi Đức Giêsu Kitô, lịch sử loài người cũng như toàn thể công trình sáng tạo “được thu tóm” và hoàn tất một cách siêu việt (x. GLHTCG 518).

Khái niệm này diễn tả một giáo lý quan trọng vốn bắt nguồn từ Thánh Phaolô (x. Ep 1,12.20), được nhiều Giáo phụ, đặc biệt là thánh Irênê, khai triển. Giáo lý này, với một cái nhìn tích cực về thế giới và về con người, khẳng định sự liên tục giữa công trình sáng tạo của Thiên Chúa và việc Ngài cứu độ thế giới qua biến cố Nhập Thể, Thập Giá và Phục Sinh của Chúa Kitô.

Theo giáo lý này, chương trình cứu độ nơi Đức Kitô Giêsu không chỉ bắt đầu sau khi con người phạm tội nhưng đã có từ trước, ngay trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa (x. Ep 1,3-10).

Chính vì nhắm đến Đức Kitô Giêsu là Con Người hoàn hảo, là viên mãn của vạn vật mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, trong đó có Adam, con người đầu tiên. Lịch sử của toàn vũ trụ và của nhân loại đã và đang tiến triển theo hướng quy về Chúa Kitô. Nơi Người, vạn vật và mọi biến cố lịch sử được thâu tóm, khôi phục và thành tựu.

Như vậy, thế giới này và lịch sử của nó đang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vũ trụ và toàn nhân loại đang tiến tới việc được phục hồi và hoàn thiện hóa nơi Chúa Kitô. Người không chỉ đưa mọi sự trở lại tình trạng nguyên tuyền, vốn bị đánh mất từ khi con người phạm tội nơi Adam, mà còn hơn thế nữa, nâng chúng lên mức độ kiện toàn mới: “Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Kitô” (Ep 1,10)

 Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm