Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một, 2017 19:20

Quyền lãnh đạo

Potestas Regendi, Power of Governance, Pouvoir de Gouvernement

Quyền: sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác; lãnh: điều khiển; đạo: dẫn dắt. Quyền lãnh đạo: chức năng điều khiển và dẫn dắt.

Quyền lãnh đạo - còn gọi là quyền tài phán (potestas iuridictionis) - là quyền được Ðức Kitô trao ban cho Hội Thánh để cai quản và tổ chức mục vụ cho Dân Chúa, nhằm theo đuổi những mục đích đặc thù mà mục đích tối hậu là đời sống vĩnh cửu.

Theo Giáo Luật, chỉ có những người đã lãnh nhận chức thánh mới có năng cách giữ quyền lãnh đạo. Tuy nhiên, giáo dân có thể cộng tác vào việc hành xử quyền này, chiếu theo luật định (x. GL 129).

“Quyền lãnh đạo được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp” (GL 135, 1)

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm