Thứ Năm, 06 Tháng Chín, 2018 14:42

Sabat, ngày

Sabbatum,  Sabbath, Sabbat

Sabat, có tiếng gốc Hippri là ngày nghỉ lễ của người Do Thái vào thứ bảy hằng tuần. Đó là ngày được thánh hiến cho Thiên Chúa, được cử hành để tưởng nhớ việc Ngài hoàn tất công trình tạo dựng trong sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy (x. St 1,1-2,4a; Xã hội 35,1-3); việc dân Israel được giải thoát ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập (x.Đnl 5,15).

Trong ngày Sabat, người Do Thái phải chu toàn các điều luật nghỉ ngơi một cách nhiệm nhặt, cầu nguyện và đọc các bài Sách Thánh; tại Giêrusalem có nghi thức dâng của lễ (x. Lv 23,3).

Đối với Chúa Giêsu, ngày Sabat là ngày cảm tạ lòng thương xót của Thiên Chúa và tôn vinh Ngài. Vì thế trong ngày này, người ta có thể phục vụ Thiên Chúa hay phục vụ tha nhân mà không vi phạm luật nghỉ ngơi (x. Lc 13,15-16; 14,3-4).

Đối với Kitô giáo, ngày Sabat nhắc nhớ công trình tạo dựng thứ nhất, và ngày Chúa Phục Sinh (Chúa nhật), khởi đầu một công trình tạo dựng mới nơi Chúa Kitô, hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày Sabat Do Thái, và loan báo sự nghỉ ngơi muôn đời của con người trong Thiên Chúa (x. GLHTCG 2174-2175).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm