Thứ Năm, 16 Tháng Tám, 2018 14:19

Sai lầm

Error, Error, Erreur.

Sai: lầm; Lầm: lẫn.

Sai lầm là trái với lẽ phải, sự thật và sự kiện khách quan.

Hiểu rộng hơn, sai lầm là có hiểu biết, nhưng bị nhầm lẫn, lấy ngụy làm chân, lấy hư làm thật.

Luân lý phân biệt hai loại sai lầm:

- Sai lầm khả thắng: sai lầm của chủ thể có thể vượt qua, nhưng do lười biếng hoặc tắc trách nên đã không sử dụng hết các phương tiện có sẵn để hiểu đúng về những vấn đề cần thiết thuộc lãnh vực nghề nghiệp và trách nhiệm của mình. Chủ thể sai lầm khả thắng luôn phải chịu trách nhiệm luân lý về những việc đã làm.

- Sai lầm bất khả thắng: sai lầm của chủ thể khi đã cố gắng tìm kiếm và học hỏi vấn đề, nhưng vẫn không vượt qua được tình trạng lầm lạc. Thông thường, chủ thể sai lầm bất khả thắng không bị quy trách nhiệm.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm