Sợ

CN II phục sinh - năm B - Ga 20,19-31

“Các môn đệ... sợ người Do Thái” (Ga 20,19)

Sợ, thái độ lo lắng phiền muộn vì một đe dọa đối với tương lai của một người. Thánh Kinh cung cấp nhiều ví dụ về những tình huống gây nên sợ hãi. Dầu vậy, Thánh Kinh cho thấy chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng kính sợ và những nỗi sợ hãi của con người có thể là dịp để đào sâu niềm tin vào Chúa.

Sợ những hiện tượng tự nhiên: “Sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày” (Tv 91,5). “có một trận bão lớn ngoài khơi... thủy thủ sợ hãi...” (Gn 1,4-5 x. St 19,30 G 5,22 Gv 12,5 Is 7,25 Mt 8,26 Kh 11,13).

Giêsu Cô Đơn Trong Vườn Cây Dầu - HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

Sợ điều khác thường:

- Sợ những ý tưởng và những thị kiến, như giấc mơ của vua Nabuchodonosor (Dn 4,5), của đại đội trưởng Cornêliô (Cv 10,4) (x. 1Sm 3,15; G 4,13-15; Is 21,4; Ðn 8,17; 10,11-12; Mt 1,20 28,4; Lc 1,12-13.29-30; 2,9-10)

- Sợ người vô danh hay sự kiện khác thường, như các môn đệ sợ Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông (Mt 14,26-27 // Mc 6,50 // Ga 6,19-20), những người nghe kể về cái chết của Khanania (Cv 5,5), dân sợ khi nghe sấm sét, khi thấy lửa khói (Xh 20,18) khi chứng kiến khuôn mặt sáng chói của ông Môsê (Xh 34, 30) (x. Ðnl 5,5; 1Sm 4,7; Nkm 6,16; Gr 10,2; Ðn 5,9; Gn 1,10; Mt 17,6; 27,54; Mc 5,33; 9,32; 16,18; Lc 5,10; 8,37; 9,34; Ga 19,8; Cv 19,17).

- Sợ vì bối rối mắc cở như Ađam Eva sau khi sa ngã (St 3,10; x. Is 54,4; Ga 3,20; 2Cr 12,20)

- Sợ tương lai (Gr 57,46; Is 41,23; Mc 10,32; Lc 12,32; Cv 27,24)

- Sợ bị bách hại (Ed 4,4; Ga 12,42; 1V 19,3; Ga 7,13; 9,22; 20,19; 1P 3,14; Kh 2,10)

Sợ người ta:

- Sợ chết (Dt 2,14-15; Tv 55,4-5; Mc 5,36 // Lc 8,50; Cv 23,10)

- Sợ kẻ thù (Xh 14,10; Ds 22,3; Tl 7,3; 1Sm 7,7; 17,24; 2Sm 10,19; 2Sb 12,5; Tv 27,1-3; 56,1-4; Is 20,5; 4,15; Gr 22,25; 41,18; Ov 1,9)

- Sợ gia đình mình (St 31,31; 32,11; 45,3; Tl 9,21; St 31,31; 32,7-11; 42,4; 50,19; Tl 6,27)

- Sợ dân riêng (1Sm 15,24; 1 Cr 2,3; x. St 26,7; Xh 2,14; Ðnl 2,4; 1Sm 18,15: Vua Saulê, Ðavít; 2Sm 3,11: Vua Itbôsét sợ ông Abner; Nkm 2,2; Et 7,6; Gr 26,21; 38,19; Mt 2,22; Mc 12,12; Lc 19,21; Cv 9,25: các môn đệ sợ ông Phaolô vì không tin ông hoán cải, 1Cr 10,16; 2Cr 7,15; Gl 2,12)

- Sợ con người nói chung (Cn 29,25; Ðnl 1,17; Is 51,7)

Sợ án phạt (Ed 11,8; x, Cv 24,25; 1Sm 28,20; 1Sb 21,30; Is 33,14; Gr 17,18; 30,5 42,15-16; Ed 12,18; 27,35; Dcr 9,5). Nhưng “Tình yêu không biết đến sợ hãi” (1Ga 4,18) chỉ những kẻ chạy theo của cải xa hoa mới bị khổ hình (Kh 18,10.15)

Sợ hãi là như rào cản để đừng làm điều ác (Rm 13,4; x. Ðnl 13,11; 17,13; 19,20; 21,21; G 19,28-29).

Sợ hãi có thể là cơ hội để củng cố đức tin (Ðnl 1,21; Tv 23,4; Cn 3,25-26; Mt 10,29-31; x. Xh 14,13; Ðnl 1,29; 7,18-21; 31,6; Gs 11,6; Nkm 4,14; Tv 3,6; 34,4; 49,5; 56,3; Is 10,24; 35,3-4; 41,14; 43,5; 44,8; 51,12; Gr 1,8.17; 30,10; 42,11; 46,27; Ed 2,6; 3,9; Ðn 2,6; 3,9; 10,19; Mt 8,26 // Mc 4,4,40 // Lc 8,25; Mc 6,49-51; Ga 14,27)

Kính sợ Thiên Chúa là điều buộc vì “kính sợ Thiên Chúa là bước đầu của tri thức” (Cn 1,7; x. Ðnl 6,13; 31,12-13; Gs 4,24; 24,14; 1Sm 12,24; Tv 2,11; 34,7-9; Cn 15,33; Hc 12,13; Is 33,6; Kh 14,7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Qua bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mỗi người can đảm làm chứng Đức tin vào ân sủng của Thiên Chúa, vì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Ngài”.
Giáo dân
Giáo dân
Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, giáo dân được tháp nhập vào nhiệm thể Đức Kitô, tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Người.
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Chúa Thánh Thần và tội phạm chống lại Ngài
Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là việc chối bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của quỷ dữ.
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Thiên Chúa giàu lòng yêu thương
Qua bài đọc II, thánh Phaolô khuyên mỗi người can đảm làm chứng Đức tin vào ân sủng của Thiên Chúa, vì “ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Ngài”.
Học hỏi Phúc âm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - năm B
Học hỏi Phúc âm lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - năm B
Đức Giêsu trao tấm bánh cho các môn đệ và nói “Đây là Mình Thầy”, rồi trao chén rượu và nói “Đây là Máu Thầy”. Theo bạn, lúc đó bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ tượng trưng cho Mình và Máu Chúa...
Vu khống
Vu khống
Vu khống là bịa đặt chuyện xấu vu cho người nào đó làm mất danh dự, uy tín của họ.
Bánh không men
Bánh không men
Tuần lễ Bánh Không Men kéo dài từ ngày 15 tới ngày 21 tháng Aviv (Nisan), để tưởng nhớ sự vội vã khi người Do Thái rời bỏ đất Ai Cập. Nó luôn được cử hành theo lịch những ngày lễ cùng với lễ Vượt Qua.
Không Thánh Thể, không có Giáo hội
Không Thánh Thể, không có Giáo hội
Bí tích cao trọng nhất và vĩ đại nhất vẫn là Bí tích Thánh Thể. Vì thế, Bí tích này được gọi là “Bí tích của các Bí tích”. Thật vậy, tất cả các Bí tích khác đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể như về cùng đích, và...
Hoàn tất, sự - 
Hoàn tất, sự - 
Thánh Kinh dùng từ hoàn tất để chỉ việc Chúa Giêsu làm trọn vẹn mọi lời tiên báo về Người (Lc 18,31).
Dạy bảo
Dạy bảo
Giáo huấn của các tông đồ làm thành nền tảng cho việc chỉ bảo các Kitô hữu tiên khởi. Tân Ước phân biệt việc rao truyền và việc dạy bảo. Rao truyền nhằm cải hóa cá nhân và việc dạy bảo nhằm dạy bảo những người đã cải đạo.