Thứ Sáu, 09 Tháng Tư, 2021 14:08

Sợ

CN II phục sinh  - năm B  - Ga 20,19-31

“Các môn đệ... sợ người Do Thái” (Ga 20,19)

 Sợ, thái độ lo lắng phiền muộn vì một đe dọa đối với tương lai của một người. Thánh Kinh cung cấp nhiều ví dụ về những tình huống gây nên sợ hãi. Dầu vậy, Thánh Kinh cho thấy chỉ một mình Thiên Chúa mới đáng kính sợ và những nỗi sợ hãi của con người có thể là dịp để đào sâu niềm tin vào Chúa.

 Sợ những hiện tượng tự nhiên: “Sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày” (Tv 91,5). “có một trận bão lớn ngoài khơi... thủy thủ sợ hãi...” (Gn 1,4-5 x. St 19,30 G 5,22 Gv 12,5 Is 7,25 Mt 8,26 Kh 11,13).

Giêsu Cô Đơn Trong Vườn Cây Dầu - HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC

 Sợ điều khác thường:

- Sợ những ý tưởng và những thị kiến, như giấc mơ của vua Nabuchodonosor (Dn 4,5), của đại đội trưởng Cornêliô (Cv 10,4) (x. 1Sm 3,15; G 4,13-15; Is 21,4; Ðn 8,17; 10,11-12; Mt 1,20 28,4; Lc 1,12-13.29-30; 2,9-10)

- Sợ người vô danh hay sự kiện khác thường, như các môn đệ sợ Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông (Mt 14,26-27 // Mc 6,50 // Ga 6,19-20), những người nghe kể về cái chết của Khanania (Cv 5,5), dân sợ khi nghe sấm sét, khi thấy lửa khói (Xh 20,18) khi chứng kiến khuôn mặt sáng chói của ông Môsê (Xh 34, 30) (x. Ðnl 5,5; 1Sm 4,7; Nkm 6,16; Gr 10,2; Ðn 5,9; Gn 1,10; Mt 17,6; 27,54; Mc 5,33; 9,32; 16,18; Lc 5,10; 8,37; 9,34; Ga 19,8; Cv 19,17).

- Sợ vì bối rối mắc cở như Ađam Eva sau khi sa ngã (St 3,10; x. Is 54,4; Ga 3,20; 2Cr 12,20)

- Sợ tương lai (Gr 57,46; Is 41,23; Mc 10,32; Lc 12,32; Cv 27,24)

- Sợ bị bách hại (Ed 4,4; Ga 12,42; 1V 19,3; Ga 7,13; 9,22; 20,19; 1P 3,14; Kh 2,10)

Sợ người ta:

- Sợ chết (Dt 2,14-15; Tv 55,4-5; Mc 5,36 // Lc 8,50; Cv 23,10)

- Sợ kẻ thù (Xh 14,10; Ds 22,3; Tl 7,3; 1Sm 7,7; 17,24; 2Sm 10,19; 2Sb 12,5; Tv 27,1-3; 56,1-4; Is 20,5; 4,15; Gr 22,25; 41,18; Ov 1,9)

- Sợ gia đình mình (St 31,31; 32,11; 45,3; Tl 9,21; St 31,31; 32,7-11; 42,4; 50,19; Tl 6,27)

- Sợ dân riêng (1Sm 15,24; 1 Cr 2,3; x. St 26,7; Xh 2,14; Ðnl 2,4; 1Sm 18,15: Vua Saulê, Ðavít; 2Sm 3,11: Vua Itbôsét sợ ông Abner; Nkm 2,2; Et 7,6; Gr 26,21; 38,19; Mt 2,22; Mc 12,12; Lc 19,21; Cv 9,25: các môn đệ sợ ông Phaolô vì không tin ông hoán cải, 1Cr 10,16; 2Cr 7,15; Gl 2,12)

- Sợ con người nói chung (Cn 29,25; Ðnl 1,17; Is 51,7)

Sợ án phạt (Ed 11,8; x, Cv 24,25; 1Sm 28,20; 1Sb 21,30; Is 33,14; Gr 17,18; 30,5 42,15-16; Ed 12,18; 27,35; Dcr 9,5). Nhưng “Tình yêu không biết đến sợ hãi” (1Ga 4,18) chỉ những kẻ chạy theo của cải xa hoa mới bị khổ hình (Kh 18,10.15)

Sợ hãi là như rào cản để đừng làm điều ác (Rm 13,4; x. Ðnl 13,11; 17,13; 19,20; 21,21; G 19,28-29).

Sợ hãi có thể là cơ hội để củng cố đức tin (Ðnl 1,21; Tv 23,4; Cn 3,25-26; Mt 10,29-31; x. Xh 14,13; Ðnl 1,29; 7,18-21; 31,6; Gs 11,6; Nkm 4,14; Tv 3,6; 34,4; 49,5; 56,3; Is 10,24; 35,3-4; 41,14; 43,5; 44,8; 51,12; Gr 1,8.17; 30,10; 42,11; 46,27; Ed 2,6; 3,9; Ðn 2,6; 3,9; 10,19; Mt 8,26 // Mc 4,4,40 // Lc 8,25; Mc 6,49-51; Ga 14,27)

Kính sợ Thiên Chúa là điều buộc vì “kính sợ Thiên Chúa là bước đầu của tri thức” (Cn 1,7; x. Ðnl 6,13; 31,12-13; Gs 4,24; 24,14; 1Sm 12,24; Tv 2,11; 34,7-9; Cn 15,33; Hc 12,13; Is 33,6; Kh 14,7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm