Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Một, 2019 13:04

Suy xét

(CN XXXIII TN - Các Thánh Tử đạo VN - Lc 14,25-32)

“... ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có đủ để hoàn thành không?” (Lc 14,28).

 Suy xét là khả năng con người có thể suy xét và phản tỉnh. Các tín hữu được mời gọi suy xét về lời và việc Thiên Chúa đã cho biết qua Sách Thánh và tránh tư duy dựa trên lý lẽ nghèo nàn của con người:

Kết quả hình ảnh cho Lc 14,28

 Tư tưởng loài người và Thiên Chúa:

- Tư tưởng của Thiên Chúa siêu vượt tư tưởng loài người, như tác giả Thánh vịnh đã phải thốt lên: “tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay” (Tv 92,6; x. Is 55,8-9; Tv 139,13-18; 1Cr 2,10-11).

- Thiên Chúa thấu tỏ mọi tư tưởng phàm nhân: “... Vì Ðức Chúa dò xét mọi tâm can và thấu suốt mọi tư tưởng đang hình thành ...” (1Sb 28,9; x. St 6,5; Tv 94,11; 139,1-4; Mt 9,4; 12,25 // Lc 11,17; Lc 9,47; Dt 4,12).

- Suy ngẫm Lời Chúa: “ ... Vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (Tv 1,1-2; x. Ðnl 6,6-7; 11,18; Tv 119,15.23.78.97)

- Suy ngẫm những công trình của Chúa: “Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Người làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước” (Tv 77,12; x. 1Sm 12,24; Tv 106,5; 107,43; 119,27; 143,5; 145,4-5; Is 1,18)

- Những cảnh báo việc đặt niềm tin trên những suy tư và khôn ngoan loài người: “Hãy coi chừng chớ để ai gài bẫy anh em bằng mồi triết lý và những tư tưởng giả dối rỗng tuếch theo truyền thống người phàm và theo những yếu tố của vũ trụ chứ không theo Ðức Kitô” (Cl 2,8; x. Is 29,14; 1Cr 1,20; 2,6 3,19-20; 2Cr 10,5; Gc 3,13-15).

Các tín hữu phải xét tới tha nhân:

- Xét tới các nhu cầu của họ: “mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác” (Pl 2,4; x. Dcr 7,10; Lc 10,36-37; Rm 12,13; 1Cr 12,26; 14,11-12; 1Tm 5,3 1Ga 3,17).

- Xét đến những khả năng của họ: “... hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3; x. 1Cr 12,24-25; 14,26-33; Dt 10,24).

- Nghĩ và học từ những thiếu sót của họ: “... Nếu có ai vướng mắc tội nào ... hãy lấy tính hiền hòa mà sửa dạy ... phải tự đề phòng ...” (Gl 6,1; x, Cv 8,20-21; Rm 1,21; Ep 4,17-19).

Các tín hữu phải xét đến chính họ:

- Xét chính xác về chính họ và những khả năng Chúa ban cho họ: “... đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá đúng mức mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho” (Rm 12,3; 1Cr 1,26; 3,18; 10,12; 14,20.37; 2Cr 11,5-6; Gl 6,3; 1Tm 4,4).

- Xét đến những sai lỗi và những cám dỗ của chính họ: “Chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại...” (2Cr 10,12; x. Cn 6,6; Mt 15,19; Rm 2,15; 1Cr 13,11; 2Cr 10,7; Ep 2,3; Pl 3,13; Cl 1,21).

- Xét đến các nhu cầu của họ: “... Vì Ðức Kitô, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Kitô ...” (Pl 3,7-9; x. Mt 6,31-34; Pl 2,4).

- Xét xác thực về phương án và tham vọng của họ: “... Anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội”. (1Pr 1,13-14; x. Ðnl 15,9; Cn 5,6; 14,8.15; Is 55,7; Kg 1,5 Lc 14,31; Cv 5,35; Rm 13,14; Pl 4,8; Cl 3,1-2; Dt 3,1-2; Dt 3,1; 11,15; Gc 1,2; 1Pr 4,1; 2Pr 3,1-2).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm