Thứ Sáu, 20 Tháng Tư, 2018 09:16

Ta là mục tử tốt lành

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH -NĂM B

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

 

Chúa nhật Chúa Chiên Lành là Chúa nhật dành riêng cầu nguyện cho ơn gọi, gợi cho chúng ta hình ảnh của vị Mục tử nhân lành tự hiến mạng sống mình, để chia sẻ với nhân loại, với mọi người, với chúng ta sự sống Phục Sinh của Ngài. Vị Mục tử nhân hậu, hiền lành đã bỏ chín mươi chín con chiên trong đàn mà đi tìm một con chiên lạc. Tìm được con chiên lạc, Ngài vác con chiên lạc trên vai mình…

Ngày xưa, đề tài này là nguồn cảm hứng của nhiều văn nhân, thi sĩ trong Thánh Kinh, khiến họ mô tả Thiên Chúa như một vị Mục tử. Thiên Chúa đã xả thân, hy sinh, hiến mạng sống cho dân Israen không khác gì vị mục tử, vì thế tác giả Thánh vịnh 23 đã hát lên: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi… Tôi không còn thiếu thốn gì… Dù phải đi qua thung lũng tối đen hiểm nguy. Tôi cũng không hề lo sợ” (Tv 23, 1-4). Và từ đó, các vị lãnh đạo tôn giáo Israen ở trần gian cũng được coi như vị mục tử. Tuy nhiên, theo thời gian, vai trò lãnh đạo tôn giáo của Israen đã bị thoái hóa, biến chất. Ngôn sứ Êzéchiel đã nhân danh Chúa nói: “Hỡi các mục tử Israen, các ngươi đã bị băng hoại, biến chất rồi! Các ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình, chứ không hề nghĩ đến bầy chiên… Các ngươi chẳng chăm sóc những con yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền… Vậy hỡi những chủ chăn, hãy nghe đây, Ta, Vị Chủ Tể tối cao, Ta tuyên bố rằng …Ta sẽ tách bầy chiên ra khỏi các ngươi… Ta sẽ giao chúng cho một vị vua giống như Đa Vít tôi tớ của Ta, để làm mục tử của chúng và Người ấy sẽ lo lắng chăm sóc chúng” (Ez 34, 2 - 4,9-10,23 ).

Chính vì thế, chúng ta phải đọc đoạn Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay trong bối cảnh này. Đức Giêsu nói: “Ta là Mục tử tốt lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên… Chúng sẽ nghe tiếng Ta và chúng sẽ trở nên một đàn chiên duy nhất dưới quyền một chủ chiên”. Hình ảnh người chăn chiên rất quen thuộc đối với người Do Thái, vì chính cha ông của họ và chính họ cũng là những người sống về nghề chăn chiên nuôi cừu. Đức Giêsu được ví như người chăn chiên nhân lành vì Ngài là nhân vật mà ngôn sứ Ézéchiel đã tiên báo. Giống như vua Đavít, Đức Giêsu, người mục tử nhân lành, chăm sóc những con chiên yếu đuối, gầy còm, bơ vơ, chữa lành những con chiên tật nguyền, bệnh hoạn, băng bó vết thương cho những con chiên bị nạn, đi tìm con chiên lạc đường, mất lối. Đức Giêsu còn nhân hậu hơn thế, Ngài xả thân, tự hiến mạng sống cho đàn chiên của Ngài… Ngài còn đi tới tận cùng là đã sống lại từ cõi chết và chia sẻ đời sống linh thánh, sự phục sinh của Ngài cho nhân loại, cho chúng ta. Ngài cho chúng ta được tham dự vào quyền năng Phục Sinh của riêng Ngài như thánh Phêrô cho hay, chính nhờ tin vào quyền năng của Chúa mà người tàn tật được chữa lành. Chúa Phục Sinh cũng mời gọi mọi người tin vào Ngài để được chữa lành phần hồn cũng như phần xác. Thánh Gioan trong bài đọc hai cũng nhắc nhở mọi người : “Nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta trở nên con cái riêng của Ngài”. Mỗi người khi được trở nên con cái Chúa, cũng được kêu gọi sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành và với sứ mạng được trao, chúng ta được mời gọi loan báo Chúa đã Phục Sinh, và giới thiệu Chúa Chiên Nhân Lành cho mọi người để nhiều người nhận ra ơn cứu độ Chúa sống lại mang đến cho họ.

Mừng lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cầu người cho có nhiều thanh niên, nam nữ quảng đại, dấn thân cho Chúa, cho Hội Thánh trong các chủng viện, tu viện, đan tu… Xin cho các linh mục trở nên giống các mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi người biết sống địa vị của mình theo gương Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống vì đàn chiên.

LM.GIUSE HƯNG lỢI - DCCT

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm