Thứ Sáu, 21 Tháng Chín, 2018 14:12

Thánh giá và những tiên báo

“Con Người sẽ bị nộp vào tay loài người” (Mc 9,31).

Cái chết của Chúa Giêsu Kitô hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước và rõ ràng đã được dự liệu trong giáo huấn của Người.

Thánh Giá đã phủ bóng trước trong Cựu Ước: “Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời” (Tv 22,2; x. St 3,15; Tv 22, 7-8.17.19; 31,6; 69,21; Is 52,12-13; Dcr 12,10; 13,7).

 Chúa Giêsu báo trước cái chết của Người trên thánh giá:

- Người loan báo lần thứ nhất: “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết, Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16, 21// Mc 8,31 // Lc 9,22).

- Lần thứ hai: “Khi Thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy…” (Mt 20,18-19 // Mc 10,33-34 //Lc 18,31-33).

Những ám chỉ khác về thánh giá:

- Trong giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô: “Bấy giờ Chúa Giêsu nói với các ông: Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác” (Mt 26,21; x. Mt 20,22 // Mc 10,38; Mt 26,2; Mc 2,19-20; 10,45; Lc 9,44; 22,42; Ga 3,14; 8,28; 12,32-33; 18,11).

- Trong lịch sử, số phận của thánh Gioan Tẩy Giả cho thấy điều phải xảy ra cho Chúa Giêsu Kitô: “Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17,9-13).

- Trong kinh nghiệm của Chúa Giêsu Kitô, khi Người được xức dầu thơm tại Bêtania: “Cô ấy đổ dầu thơm trên mình Thầy là hướng về ngày mai táng Thầy” (Mt 26,12 // Mc 14,8).

- Trong bữa ăn tối của Chúa: “Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, để ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,26-28 // Mc 14,22-25 // Lc 22,19-20).

Thiên Chúa ấn định thời giờ chính xác cho cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá. Trước khi biến nước thành rượu tại Cana, Chúa Giêsu nói rõ: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,4; x. Ga 7,6.8.30; 8,20; 11,1; 17,1)

Sự nguyền rủa của thập giá: “… Người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa” (Đnl 21,22-23). Nhưng “Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người trỗi dậy” (Cv 5,30; x. Gl 3,10-13; 1Pr 2,24). n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm