Thứ Sáu, 10 Tháng Ba, 2023 19:21

Thánh hiến, việc -

 

Consecratio, Consecration, Consécration.

Thánh; thuộc về thần linh; hiến: dâng, tặng. Thánh hiến: dâng tặng cho thần linh.

Việc thánh hiến là nghi thức Phụng vụ của Giáo hội Công giáo nhằm dâng một người, một vật hay một nơi chốn dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa.

Bí tích Truyền chức thánh có vị trí nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên  Chúa? - Cùng nhau học giáo lý | Tổng Giáo Phận Hà Nội

Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, các tín hữu được thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa. Họ có thể được thánh hiến cách sâu xa hơn qua việc tuyên khấn trong bậc thánh hiến: trinh nữ, tu sĩ, ẩn tu… (x. GLHTCG 916, 931, 1672).

Những người lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh được thánh hiến để nhân danh Đức Kitô chăm sóc đoàn chiên của Chúa là Hội Thánh (x. GLHTCG 1535, 1558).

Việc thánh hiến cao nhất trong Phụng vụ là truyền phép, vì làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô (x. GLHTCG 1376).

Ngoài ra, còn có việc cung hiến các nơi chốn hay vật dành riêng để sử dụng trong Phụng vụ: nhà thờ, bàn thờ, dầu thánh, chén thánh, đĩa thánh… (x. GLHTCG 1672).

 

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm