Thứ Năm, 24 Tháng Mười Hai, 2020 11:11

Thánh hiến

 

CN LỄ THÁNH GIA THẤT  - năm B  -  Lc 2,22-40

 

“Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa” (Lc 2,23)

Thánh hiến là việc dành riêng người, vật, thời giờ và nơi chốn cho Thiên Chúa sử dụng.

Thánh hiến là một đòi hỏi của Thiên Chúa thánh thiện: “Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Ðấng Thánh” (Lv 11,44 20,7-8 22,32).

Suy Niệm Hằng Ngày - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG - Trang 23

 

Viêc thánh hiến con người : Thật quan trọng vì: “anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa …” (Rm 8,13). Sự thánh hiến bên trong cho Thiên Chúa, được biểu trưng, bằng sự thanh tẩy bên ngoài (x. Rm 12,1; 2Cr 5,14-15; 1Pr 2,24; Xh 19,10.14; 1Sm 16,15; 2Sb 30,17; 35,6; Tv 50,4). “Mọi con đầu lòng trong số con cái Israel dù là người hay là thú vật : Nó thuộc về ta” (Xh 13,2), nghĩa là các con trai và các con vật đứa đầu lòng phải được thánh hiến cho Thiên Chúa (x. Lc 2,22-23; Xh 13,12-13) “Các thầy Lêvi giữa con cái Israel thay thế các trưởng nam, các con đầu lòng trong số con cái Israel” (Ds 3,11-13; 8,17-18), họ là những người được thánh hiến. Các thầy tư tế phải được thánh hiến (Xh 29,1; 19,22; 1V 13,33; 2Sb 30,3.24) Aaron và các con ông được thánh hiến làm tư tế (1Sb 28,41; 30,30; Lv 8,30; 1Sb 23,13) Các thầy tư tế dòng họ Lêvi cũng được thánh hiến (1Sb 15,12; 2Sb 23,6; 29,5; 35,3). Việc thánh hiến đặc biệt thì được ghi dấu bằng một lời khấn (Ds 6,8.11).

Việc thánh hiến các vật dụng: Bàn thờ (Xh 29,36-37; 30,29). Người ta dùng dầu để thực hiện việc thánh hiến bàn thờ (Xh 40,9-11; Lv 8,11-12). Các lễ vật được thánh hiến (Xh 28,38; 29,27; Lv 22,2; 2Sb 30,17). Các phẩm phục Aaron và tư tế mặc để dâng lễ được thánh hiến (Xh 28,3; 29,21; 40,13; Ds 15,39-40). Bánh dâng tiến Thiên Chúa là bánh thánh (1Sm 21,4-6; Mt 12,4 // Mc 2,25-26 // Lc 6,3-4). Thịt được thánh hiến trở thành của thánh nhưng tình trạng này có thể bị biến đổi (Kg 2,12) và việc thánh hiến chân thực phải bao hàm tinh thần ngay chính (Gr 11,15).

Vài nơi chốn được thánh hiến như: Núi Sinai (Xh 19,23); lều Hội Ngộ (Xh 29,43-44); Nhà Tạm (Lv 8,10 Ds 7,1); Ðền thờ (1V 8,64 // 2Sb 7,7 1V 9,.3 // 2Sb 7,16 2Sb 29,17-19).

Vài thời kỳ được đặc biệt thánh hiến như: các Năm Thánh (Lv 25,10); ngày Sabat (St 2,3; Xh 20,8.11; Ðnl 5,12).

Việc thánh hiến trong cuộc sống thường ngày, như trước bữa ăn “vì lời Thiên Chúa và lời cầu nguyện thánh hóa những thứ đó (những của ăn thức uống)” (1Tm 4,4-5; Dcr 14,20-21).

Việc thánh hiến nhằm chuẩn bị công việc và phụng thờ (Ds 11,18; Gs 3,5; 7,13).

Việc hiến thánh cho các thần linh khác có thể gánh chịu sự bất bình của Thiên Chúa: “những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa, những kẻ ăn thịt heo, thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ chết cả lũ, sấm ngôn của Ðức Chúa” (Is 66,18; x. Tl 17,3; 2Sb 13,9; 26,18; 30,17; 36,14; Hs 9,10).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm