Thứ Sáu, 29 Tháng Chín, 2017 18:24

Thánh hóa

Sanctificatio, Sanctification, Sanctification

Thánh: thuộc về thần linh; hóa: biến đổi. Thánh hóa: biến đổi để thuộc về thần linh.

Thánh hóa là làm cho trở nên thánh, thuộc về Thiên Chúa.

Nguồn gốc của sự thánh hóa là Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, không chỉ có sự thánh hóa con người mà còn cả những nơi chốn và thời gian (x. St 2,3; Lv 21,8; 1V 9,7).

Thánh Phaolô nói tới sự thánh hóa toàn diện con người nhờ Đức Kitô (x. 1Tx 5,23).

Qua Bí Tích Thánh Tẩy, các Kitô hữu được thánh hóa nhờ danh Đức Giêsu Kitô và Thần Khí của Thiên Chúa (x. 1Cr 6,11).

Kitô hữu cần ơn thánh hóa hằng ngày để khỏi sa chước cám dỗ và được thuộc về Thiên Chúa hơn (GLHTCG 2813).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm