Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, 2018 10:42

Thanh luyện

Purificatio, Purification, Purification

Thanh: trong sạch; luyện: thanh lọc. Thanh luyện: thanh lọc cho trở nên trong sạch.

Thanh luyện là những cố gắng không ngừng của cá nhân và cộng đoàn nhằm làm cho mình nên hoàn hảo nhờ việc luyện tập các nhân đức, tham dự các bí tích và làm những việc lành.

Thanh luyện có thể còn kéo dài qua đời sau. Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này là Luyện Ngục. Các tín hữu vẫn có thói quen dâng lễ, làm việc bác ái và đền tạ để xin Chúa cho những người quá cố mau được thanh luyện và sớm hưởng vinh phúc với Ngài (x. GLHTCG 1030-1032).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm