Thứ Sáu, 22 Tháng Mười Hai, 2017 15:19

Thành phố

“Ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê, lên Thành vua Ðavít tức là thành Belem, miền Giuđê ...” (Lc 1,4).

Thành là nơi rộng lớn tập hợp nhiều dân cư, thường có tường lũy, phân biệt với các thành thị rộng lớn hơn.

Thành là nơi tập hợp nhiều dân cư: “Người ta báo tin cho Vua Saun là ông Ðavít đã vào Cơila, vua Saun nói: Thiên Chúa đã nộp nó vào tay ta, vì nó đã tự nhốt mình khi vào một thành có cửa đóng then cài” (1Sm 23,7; x. Gs 19,50; Mc 6,10; Cv 16,4).

Các viên chức của thành: “Anh em phải đặt nó cho các chi tộc của anh em những thẩm phán và ký lục trong mọi thành ...” (Ðnl 16,18; x. Ðnl 19,12; 21,3.19; 22,15; Tl 8,14-16; R 4,2 ; 1Sm 16,4; Er 10,14; Lc 18,2-3).

Các sổ sách của thành, như trường hợp bà Rút người Moab, vợ của Máclôn ... khỏi bị xóa tên trong đám bà con họ hàng” (R 4,10; x. Lc 2,3-4).

Các luật lệ liên quan đến thành, chẳng hạn “nhà cửa trong các thành của các thầy Lêvi là sở hữu của chúng giữa con cái Israel” (Lv 25,33) hay các đồng cỏ dành cho các người Lêvi (Ds 35,4-5).

Các kỷ niệm và việc thờ kính của thành: “Anh em không được giết lễ vật vượt qua ở bất cứ thành nào khác trong các thành mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em” (Ðnl 16,5; x. 1Sm 9,10-11; 20,29; 2Sb 28,25).

Thành là một cộng đoàn gắn bó quyền lợi với nhau, như khi bà Naomi và nàng dâu Ruth tới Bêlem, dân thành niềm nở đón tiếp (R 1,19; 1Sm 4,13).

Các thành liên quan tới Ðức Giêsu Kitô: Nadarét, thành quê hương của Người (Mt 13,54) thành Caphácnaum ở Galilê (Lc 4,31), Xykha ở Samari (Ga 8,1.4).

Tính nguy hiểm trong các thành: Bị lôi kéo thờ thần ngoại (Ðnl 13,13tt; x. Tl 6,30; 2V2,23; 2Sb 30,10 Mt 23,34).

Xét đoán các thành (Ðnl 13,15). “Ngài đã làm cho đô thị hóa ra đống đá, cho thành trì kiên cố nên chốn hoang tàn. Thành trì của ngoại bang không còn là đô thị nữa, và chẳng ai xây lại bao giờ” (Is 25,2; x. 2V 3,19; Mt 10,11). 

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm