Thứ Sáu, 13 Tháng Tư, 2018 19:16

Thánh tẩy, bí tích

Sacramentum Baptismi, Sacrament of Baptism, Sacrement du Baptême

Thánh: thuộc về thần linh; tẩy: rửa.

Thánh Tẩy là bí tích làm cho người lãnh nhận được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Đức Kitô, thành viên của Hội Thánh, nhờ nước và Thánh Thần (x. GLHTCG 1213).

Bí tích Thánh Tẩy là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là cửa dẫn vào đời sống trong Chúa Thánh Thần và để lãnh nhận các bí tích khác (x. GLHTCG 1213). Bí tích Thánh Tẩy ghi ấn tín vĩnh viễn, không thể bôi xóa trong tâm hồn thụ nhân.

Nghi thức Thánh Tẩy đòi hỏi phải có nước và lời đọc: Thụ nhân được dìm xuống nước (hoặc được đổ nước) cùng với lời đọc của thừa tác viên: “T...(tên thánh của thụ nhân), cha rửa con nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần” (GLHTCG 1240). Nghi thức này diễn tả việc thụ nhân được dìm vào sự sống của Chúa Ba Ngôi; việc dìm xuống nói lên sự tham dự vào sự chết của Đức Kitô; và việc bước ra khỏi nước nói lên việc được sống lại với Người, trở thành “thụ tạo mới” (x. Rm 6,3-11; GLHTCG 1214). Ngoài ra, còn có các nghi thức: xức dầu thánh, trao áo trắng và nến sáng.

Thừa tác viên của Bí tích này thông thường là giám mục, linh mục và phó tế, nhưng trong trường hợp nguy tử thì bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý hướng và cách thức của Hội Thánh (X. GL 861).

Chỉ những người chưa được Thánh Tẩy mới được lãnh nhận bí tích này và nếu có thể, phải có người đỡ đầu (x. GL 864,872).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm