Thứ Sáu, 04 Tháng Ba, 2022 14:27

Thánh thần hướng dẫn

Chúa Nhật I mùa chay  - năm C   - Lc 4,1-13

“Suốt bốn mươi ngày, Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa …” (Lc 4,2)

Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhóm hay từng người đối diện với thử thách, khó khăn và các quyết định phải có. Ðược ban tặng sự hướng dẫn như thế chỉ cho thấy rõ ý Chúa trong những tình huống phải chọn lựa, theo những đường nét Thánh Kinh đã thiết lập về sự chính trực.

Thứ Hai tuần 25 Thường niên (+video)

Sự hiểu biết được sự hướng dẫn của Thiên Chúa luôn liên kết với sự hiện diện của Thánh Thần. Suy niệm về lịch sử Israel, tiên tri Isaia nói: “Ðâu rồi Ðấng đã đưa vị mục tử… Thần Khí linh thánh của Người” (Is 63,11.14 x. 1V 18,12). “Ði mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan ? …” (Tv 139,7-10).

Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu Kitô trên đường thi hành sứ vụ: “Ðức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về” (Lc 4,1 // Mt 4,1 // Mc 1,12). Ông Phêrô nhắc lại: “Quý vị biết rõ: Ðức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người …” (Cv 10,38).

Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội trong những quyết định tập thể, như việc sai hai ông Barnaba và Saolô: “Thánh Thần phán bảo hãy dành riêng Barnaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13,2); thư các tông đồ, sau công đồng Giêrusalem viết: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định …” (Cv 15,28).

Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu:

- Ngài hướng dẫn từng tín hữu: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa” (Rm 8,14). “Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa” (Gl 5,18).

- Ngài hướng dẫn qua lời Chúa được hiểu theo tinh thần và được tuân giữ từ trong tâm trí, như Thiên Chúa giao ước: “Thần Khí của Ta ở trên ngươi và các lời Ta đặt nơi miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, khỏi miệng con cái ngươi và khỏi miệng cháu chắt ngươi… từ nay cho đến mãi muôn đời” (Is 59,21).

- Ngài hướng dẫn cầu nguyện: “bằng những tiếng rên siết khôn tả”. (Rm 8,26-27)

- Ngài hướng dẫn bằng những ân huệ thiêng liêng khác nhau ban cho mỗi người. (1Cr 12,7-11).

- Ngài hướng dẫn sống đời Kitô hữu: “Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).

- Ngài hướng dẫn làm chứng: “Khi người ta điệu anh em đi… không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói” (Mc 13,11 // Mt 10,19-20 // Lc 12,11-12) và rao giảng tin mừng, như với ông Philipphê: “Tiến lên, đuổi kịp xe đá” (Cv 8,29; x. 1Cr 2,13)

- Ngài hướng dẫn trên đường sứ vụ, như với ông Phaolô (Cv 16,6-7; 20,22)

- Ngài hướng dẫn để nhận biết sự thật: “khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật vẹn toàn” (Ga 16,13).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm