Thứ Sáu, 21 Tháng Năm, 2021 13:10

Thánh thần và bình an

CN lễ chúa thánh thần hiện xuống  - năm B  - Ga 20,19-23

Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

Chúa Thánh Thần mang đến cảm nhận an toàn, mãn nguyện và trọn vẹn cho các tín hữu bất kể những tình huống ngoại tại nào của họ. Bởi thế, bình an là dấu chỉ có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Bình an là một phần bản chất của Chúa Thánh Thần:

- Về thiên tính, Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của bình an: “Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,9; x. 1Tx 5,23; Dt 13,20).

- Bình an là một phương tiện Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu, “vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17). “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,15-19). Ðấng Bảo Trợ, tiếng Hy lạp có nghĩa là: người đi bên cạnh, như vậy, Ngài là Ðấng an ủi, Ðấng bầu chữa và “nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng” (Rm 15,13).

Hoa quả của Thánh Thần bao hàm sự bình an: “Hoa quả Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23).

Thánh Thần mang lại bình an cho dân Chúa trong những tình huống riêng của họ:

- Ngài biến đổi hoàn cảnh và mang lại bình an: “Thần Khí Ðức Chúa đã đưa họ về chốn nghỉ ngơi …” (Is 63,14; Is 32,14-18). “Hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9,31)

- Ngài mang lại bình an tâm trí cho những người đang đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn: “Thần Khí ta ở giữa các ngươi, các ngươi đừng sợ” (Kg 2,5). “Tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Ðức Giêsu Kitô phù trợ” (Pl 1,13; x. Ga 16,5-21; 20,21-22).

Chúa Thánh Thần mang lại mối liên hệ an bình:

- Giữa các tín hữu (Ep 4,3)

- Giữa các tín hữu với Thiên Chúa là Cha: “Vậy giờ đây, những ai ở trong Ðức Kitô Giêsu, thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của Thần Khí ban sự sống trong Ðức Kitô Giêsu, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết’ (Rm 8,1-2). Kết quả do công việc của Chúa Thánh Thần ngược hẳn lại với sợ hãi, đối nghịch với bình an (x. Rm 8,11.14-17).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm