Thứ Sáu, 07 Tháng Giêng, 2022 18:22

Thánh Thần và lời hứa

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa  - năm C   - Lc 3,15-16.21-22

 

“Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3,16)

  Cựu Ước tiên báo và Chúa Giêsu Kitô khẳng định là Chúa Thánh Thần được đổ tràn trên dân Chúa, Ngài sẽ biến đổi, thêm sức và ban ân phúc cho họ.

  Những lời hứa ban Thánh Thần được hoàn thành trong Cựu Ước:

- Thánh Thần được hứa ban làm cho người ta thành ngôn sứ như trường hợp ông Saulê “lên cơn xuất thần ngôn sứ” (1Sm 10,6.10).

- Thánh Thần hoàn thành lời hứa hiện diện của Chúa, như Chúa đã phán với ông Môsê: “Ðích thân Ta sẽ đi và Ta sẽ cho ngươi được nghỉ ngơi” (Xh 33,14; x. Is 63,11.14; Kg 2,5).

Những lời hứa ban Thánh Thần trong Cựu Ước được hoàn thành trong Tân Ước.

- Thần Khí hoàn thành giao ước mới đã được hứa trước: Giêrêmia báo: “Ta sẽ ghi khắc vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta’ (Gr 31,33) và Thánh Phaolô quả quyết: “Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em ...” (Rm 8,9; x. 2Cr 3,3.6; Dt 8,10-11).

- Thần Khí được hứa ban sẽ đổi mới Israel: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần trí mới vào lòng các ngươi ...” (Ed 36,26-27; x. Ed 11,19; 37,14)

- Thần Khí được hứa ban là bảo chứng cho tương lai của Israel: “... trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ Thần Khí, trên con cháu ngươi Ta ban muôn phúc lành: (Is 44,3; Is 32,15 59,21; Ed 35,29).

- Thần Khí được hứa ban tăng sức cho đời sống và công trình của Ðức Kitô: “Thần Khí của Ðức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi ...” (Is 61,1-2; x. Is 11,2; Lc 4,18-19).

- Thần Khí được hứa ban cho hết mọi người: “Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm ...” (Gc 3,1-2; x. Cv 2,17-18).

Những lời hứa ban Thánh Thần trong Tân Ước:

- Chúa Giêsu Kitô sẽ rửa trong Thánh Thần (Mt 3,11// Mc 1,8 // Lc 3,16; x. Ga 1,33; Cv 1,5; 11,16)

- Chúa Giêsu Kitô hứa ban Thánh Thần (Lc 24,49; x. Ga 15,36; 16,7-15; Cv 1,5-8).

- Thần Khí được hứa ban cho sau khi Chúa Giêsu sống lại và lên trời (Ga 7,39; Cv 1,5-8).

- Thần Khí được hứa ban sẽ hoàn tất lời Chúa nói với Abraham (Gl 3,14).

- Thần Khí được hứa ban bảo đảm quyền thừa kế mai sau cho các tín hữu: được quyền thừa kế (Ep 1,13-14).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm