Thứ Sáu, 17 Tháng Bảy, 2020 19:15

Thánh thể

Eucharistia, Eucharist, Eucharistie

Thánh: thuộc về thần linh; thể: thân. Thánh thể: thân thể của thần linh.

Thánh Thể là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hiện diện dưới hình bánh rượu sau khi truyền phép trong thánh lễ.

Bí Tích Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến

Trong thánh lễ, sau khi truyền phép, bản thể của bánh rượu biến thành bản thể Mình và Máu Chúa Giêsu. Hội Thánh Công giáo gọi sự biến đổi này là sự biến đổi bản thể (x. GLHTCG 1376).

Chúa Giêsu bắt đầu hiện diện cách bản thể và trọn vẹn trong mỗi hình bánh và rượu từ lúc truyền phép, và bao lâu hình bánh và rượu ấy còn tồn tại như của ăn thức uống (x. GLHTCG 1377).

Hội Thánh Công giáo thường lưu giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm trên gian cung thánh của nhà thờ, để làm của ăn đàng cho bệnh nhân.

Cá nhân hoặc cộng đoàn tín hữu có thể tôn thờ Thánh Thể cách riêng tư hoặc trọng thể trong các giờ chầu (x. GLHTCG 1378, 1379).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm