Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, 2023 16:05

Thập giá và tầm quan trọng

 

(Chúa nhật XXXIII TN - năm A - Lc 9,23-26)

 

Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá là trọng tâm đối với niềm tin Kitô giáo. Qua thập giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Thiên Chúa hoàn thành công trình cứu chuộc các tín hữu và đem lại niềm hy vọng cho thế giới.

Thập giá, sứ điệp của Tin Mừng: “Đức Giêsu… sai tôi đi rao giảng Tin Mừng… để thập giá khỏi thành vô hiệu” (1Cr 1,17-18; Gl 3,1)

các thánh

“Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa” (Gl 3,13) như Người bị treo trên cây gỗ (x. Rm 6,14; 2Cr 5,21; Gl 2,19-21; Ep 1,7; 2,13-16; Cl 2,13-14; Tt 2,14; Cl 1,20-22).

Thập giá đem lại sự giao hòa và sự công chính: “Đức Giêsu chính là Đấng bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 4,25), Con của Người (Thiên Chúa) phải chết chúng ta được hòa giải với Người” (Rm 5,10; 1Cr 15,3-4; Ep 2,16; Cl 1,20-22).

Thập giá tiêu diệt quyền lực của Satan, “Thiên Chúa đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2,13-15; x. Ga 12,31; 14,30; Gl 1,4; Dt 2,14-15; 1Pr 3,21-22).

Thập giá là tảng đá gây vấp ngã hay chống đối: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 22-24; x. Gl 5,11; 6,12).

Thập giá nối kết các tín hữu với Chúa Giêsu Kitô: “Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa” (Rm 6,4-7; Rm 6,2; 8,36; 1Cr 15,30-31; 2Cr 4,10-12; 5,14-15; Gl 2,20; Ep 2,14-16; Cl 2,20; 3,1-3; 2Tm 2,11).

Thập giá là biểu tượng của tinh thần đệ tử: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24 //Mc 8,34 //Lc 9,23-24; Pl 2,5-8; x. Mt 10,38; Lc 14,27; Ga 12,23-25; Rm 8,13; Gl 5,24; 6,14; Ep 5,25-26; Cl 3,5; 1Pr 2,21-24).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm