Chủ Nhật, 26 Tháng Ba, 2023 07:03

Thầy là sự sống

 

Tin Mừng trong các Chúa nhật Mùa Chay minh chứng Ðức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Ngài chính là Ðấng Thiên Sai mà các ngôn sứ đã hứa, và người Do Thái trông chờ hàng mấy trăm năm.

 

Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Đức Giêsu chịu cám dỗ nói lên Đức Giêsu là người đích thực, Ngài rất thông cảm với sự yếu đuối của con người. Chúa nhật thứ hai Mùa Chay, Đức Giêsu hiển dung cho thấy thần tính của Ngài, Ngài là Con Thiên Chúa, được chính Chúa Cha giới thiệu. Chúa nhật thứ ba Mùa Chay là câu chuyện về nước hằng sống với người phụ nữ Samari, xác tín Đức Giêsu có khả năng đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Chúa nhật thứ tư Mùa Chay, Ngài làm sáng mắt người mù từ khi mới sinh, thể hiện quyền năng đặc biệt của Ngài.

 

Quyền năng ấy lại còn đặc biệt hơn nữa với bài tường thuật Ngài làm cho Ladarô chết đã 4 ngày sống lại trong bài Tin Mừng hôm nay - Chúa nhật thứ năm Mùa Chay. Trong bài Tin Mừng này, Ngài còn tự xác nhận mình chính là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ngài thì sẽ được sự sống đời đời.

Sự sống dài hay ngắn không quan trọng bằng sống cho có ý nghĩa và hữu ích. Thiên Chúa là chủ tể của sự sống. Tiên tri Edêkien đã viết trong đoạn kết thị kiến về ruộng xương khô: Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành (Ez 37, 12-14). Chúa đã giải thoát dân Ngài từ nơi lưu đày trở về như ra khỏi nơi huyệt mộ. Thiên Chúa là Chúa và là tác giả của mọi sự sống.

Nhiều người quan niệm “chết là hết” nhưng Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Tôi là sự sống lại và là sự sống”. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu trước khi làm cho Ladarô sống lại là nền tảng và hy vọng của cuộc đời chúng ta. Phép lạ cho ông Ladarô sống lại làm chứng rằng Ngài có quyền ban sự sống, như Ngài đã nói: “Ai nghe lời Tôi và tin vào Đấng đã sai Tôi thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống” (Ga 5,24). Ngài đem đến cho chúng ta sự sống dồi dào, giải thoát khỏi sự khống chế của tử thần, mở ra cánh cửa của niềm tin và hy vọng.

Ngày hôm nay vẫn còn nhiều bóng tối của sự chết: chiến tranh, ma túy, phá thai, khủng bố… Tội lỗi mới là cái chết thật. Chỉ khi nào sống bằng chính sự sống của Chúa thông ban cho, lúc đó mới là sống thật và bảo đảm sống đời đời ngang qua cái mà chúng ta gọi là cái chết.

Thánh Phaolô nói: “Ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa; Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống”. Một người nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này được coi là chết. Nhưng nhiều người đang sống vẫn tự coi mình đã chết. Vì sống mà không có hy vọng, sống không tình thương, sống mà bị đời bạc đãi, phản bội, sống không ra con người, và nhất là sống trong tội ác.

Bất cứ ai đã thoát khỏi tội lỗi và sống trong ân sủng thì đang sống trong sự sống đời đời rồi. Chúa là nguồn ban sự sống. Chúng ta cần liên kết với Chúa như cành gắn liền với cây nho. Sự chết thể xác không làm gián đoạn được sự sống thân thiết với Thiên Chúa trong Nước Trời. Sự sống lại ngày tận thế, sự sống vinh quang đời sau đã bắt đầu ở hiện tại.

Khát khao lớn nhất của con người là được sống đời đời. Là tội nhân, là loài người phải chết, nhưng chúng ta đã được Con Thiên Chúa xuống thế làm người mạc khải tình yêu thương của Thiên Chúa, và Ngài đã thực hiện công việc cứu chuộc của Thiên Chúa giữa chúng ta và cho chúng ta. Cuối cùng, bằng chính cái chết và cuộc Phục Sinh của Ngài, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi chết đời đời và cho được tham dự vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa.

Tình thương mạnh hơn cái chết, những người đã tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế và đang cố gắng sống Lời Chúa dạy, thì sống hay chết không thành vấn đề, mà chỉ có một thực tại duy nhất là sống, sống trong Chúa, sống cho Chúa, sống thuộc về Chúa. Cái chết chẳng qua chỉ là bước vượt qua từ đời sống trần gian đến đời sống vinh quang vĩnh hằng với Chúa Cha trên trời. Chính vì có sự liên tục giữa hai cuộc sống mà đời sống trần gian này mới có ý nghĩa và mới quan trọng, đòi hỏi mỗi người phải sống làm sao cho cuộc sống trần gian này là khởi điểm, là bảo đảm, là dấu chứng cho cuộc sống mai sau.

Bài Tin Mừng thuật việc Ladarô được sống lại nhằm kêu gọi tin vào Đấng là sự sống lại và là sự sống. Niềm tin ấy thắp sáng lên một hy vọng mà trần gian này dù đen tối đến đâu cũng không thể nào dập tắt được. Đức tin giúp cho chúng ta chấp nhận, hiểu và sống các biến cố hiện tại dưới ánh sáng của sự sống siêu việt mà Đức Giêsu Kitô, Đấng là nguồn cội sự sống đã loan báo.

Vì thế, hãy luôn sống tính hiện thực và tính ngưỡng vọng về Nước Trời ngay hôm nay. Tin Chúa là đường, là sự thật và là sự sống để mỗi người có sức mạnh vượt qua mọi đau khổ, thử thách và cả cái chết. Chính sức mạnh niềm tin đó giúp chúng ta đến với anh chị em, mang lại sức sống dồi dào cho họ.

 

Linh mục Giuse Đỗ Duy Châu - Dòng Anh em Ðức Mẹ người nghèo

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm