Thứ Sáu, 26 Tháng Năm, 2017 15:22

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi

“Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 18,20).

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi có nghĩa là Ngài siêu vượt mọi giới hạn không gian và hiện diện với trọn đầy thực thể của Ngài ở mọi nơi theo cách thế khác nhau.

Thiên Chúa siêu việt mọi giới hạn không gian: “Có thật Thiên Chúa ngự dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây” (1V 8,27 // 2Sb 6,18; x. 2Sb 2,6; Tv 113,4-6).

Thiên Chúa hiện diện thông suốt cả trời đất: “Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho thoát khỏi Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài...” (Tv 139,7-12); “... Có ai ẩn mình trong nơi bí mật, mà Ta lại không thấy ... Ta lại không làm cho trời đất đầy tràn sao?” (Gr 23,23-24; x. Ds 14,2; Đnl 4,39; Is 6,3; 66,1; Am 9,2-3).

Thiên Chúa thấy và biết mọi sự: “Mắt Đức Chúa ở mọi nơi mọi chỗ, hằng dõi theo kẻ dữ người lành” (Cn 15,3; x. Sb 16,9; Dcr 4,10).

Thiên Chúa gần gũi mọi người: “... Thật sự Ngài không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu ...” (Cv 17,27-28).

Thiên Chúa hiện diện với những nhóm người riêng biệt:

- Thiên Chúa gắn bó đặc biệt với những người nghèo khổ quẫn bách: “Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn” (Tv 34,18; Is 57,15).

- Thiên Chúa gắn bó đặc biệt với những ai kêu cầu Người: “Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Ngài” (Tv 145,18; x. Tv 16,8; Is 50,8).

Thiên Chúa hiện diện với dân Người:

- Thiên Chúa luôn hiện diện với dân Người: Chuyển cầu cho dân, ông Môsê đã thưa: “... Há chẳng phải vì có Ngài đi với chúng con sao? Như thế, con và dân của Ngài mới khác mọi dân trên mặt đất” (Xh 33,15-16; x. Tv 14,5; Is 43,2; Xp 3,17; 1Cr 14,25).

- Thiên Chúa hứa sẽ có mặt như lời hứa với ông Giosê: “... Đừng run khiếp đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới” (Gs 1,9; x. St 28,15; 31,3; Xh 29,45; Lv 26,12; Đnl 20,1; 31,8; Mt 28,20).

- Thiên Chúa hiện diện với các tín hữu nhờ Chúa Thánh Thần: “Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? (1Cr 3,16; x. Ga 14,18; Ep 2,22; 1Ga 3,24).

Thiên Chúa sẽ được nhận biết khắp nơi: “Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm” (Tv 113,4; x. Tv 72,19; 96,7-9. 11-13; Ml 1,11; Kh 5,13).■

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm