Thứ Sáu, 12 Tháng Mười, 2018 13:12

Thiên Chúa tốt lành

(CN XXVIII TN - NĂM B  - Mc 10,17-30)

 

“Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18).

Tất cả những phẩm chất hoàn hảo của Thiên Chúa đều được thực hiện để mang lại lợi ích cho cả thế giới.

Chỉ có một mình Thiên Chúa tốt lành: “Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa” (Mc 10,18 // Mt 19,17 // Lc 18,19).

Thiên Chúa bày tỏ lòng nhân lành của Ngài:

- Trong hành động: “Chúa nhân loại hay làm ơn làm phúc, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con” (Tv 119,68; x. 2Sb 30,18; Nkm 9,20; Tv 73,1; 143,10; Cv 10,38; Rm 2,4).

- Trong việc tạo dựng: “Thật vậy, tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều tốt, và không có gì phải loại bỏ, nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ” (1Tm 4,4; x. St 1,4.31; Tv 145,9).

- Trong tình yêu của Ngài: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin” (Tv 86,5; x. 1Sb 16,34 // Tv 106,1; Tv 25,7-8; 69,16; 100,51).

- Trong các phúc lộc Ngài tặng ban: “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha, là Đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gc 1,17; x. Ds 13,27; Đnl 8,7; 26,11; Dt 9,11).

- Trong lời Chúa hứa: “Như mọi lời tốt lành mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phán hứa cho anh em đều ứng nghiệm, thì Đức Chúa cũng sẽ làm cho mọi lời nguyền rủa anh em được ứng nghiệm ...” (Gs 23,14-15; x. 2Sm 7,28 // 1Sb 17,26; 1V 8,56; Gs 29,10).

- Trong các mệnh lệnh của Ngài: “Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao” (Tv 119,39; x. Tv 19,7; Rm 7,12.16; 12,2).

Sự tốt lành của Thiên Chúa đã được chứng nghiệm:

- Thiên Chúa nhân hậu với những ai tin tưởng nơi Ngài: “Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay cho kẻ ẩn náu bên Ngài” (Tv 34,9). “Thiên Chúa thật tốt lành, chính Ngài là thành lũy chở che trong những ngày khốn quẫn. Người biết những ai ẩn náu bên Người” (Nk 1,7; x. Xh 31,19; 2Sb 7,10; G 42,11; Tv 31,19-20; 84,11; 86,17; Ac 3,25; Am 5,14-15; 1Pr 2,3).

- Dân Chúa có thể tin tưởng và tin tưởng vào lòng nhân hậu Chúa, vì Ngài cam kết: “Ta sẽ lập với chúng một giao ước muôn đời: Ta sẽ không bỏ chúng nữa, sẽ tiếp tục theo dõi và không ngừng thi ân cho chúng, cũng như ban cho chúng lòng kính sợ Ta để chúng không xa rời Ta nữa” (Gr 32,40;  Tv 23,6; 27,13; Mt 7,11 // Lc 11,13; Pl 1,6).

Thiên Chúa hành động tích cực vì lòng nhân hậu trong những hoàn cảnh khó khăn, như tổ phụ Giuse nói với anh em đang sợ hãi vì cha là tổ phụ Giacob đã mất: “Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo” (Xh 50,20; x, Cv 2,23-24; Rm 8,28; 2Cr 4,17; Dt 12,10).

Ca tụng lòng nhân lành Chúa: “Ca tụng Chúa đi, vì Chúa nhân hậu, đàn hát mừng danh thánh, vì danh thánh ngọt ngào” (Tv 135,3; x. Đnl 8,10; 2Sb 5,13; 7,3; Tv 7,3; 86,5; 136,1; 145,7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm