Thứ Sáu, 13 Tháng Năm, 2022 14:27

Thiên chúa vinh quang

Chúa Nhật V Phục Sinh  - năm C   - Ga 13,31-35

 

“Giờ đây, Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31).

Vinh quang là sự mặc khải quyền lực và các phẩm tính của Thiên Chúa. Sự mặc khải này đôi khi kèm theo những hiện tượng hữu hình.

Vinh quang là một thuộc tính của Thiên Chúa: “Hỡi cửa đền hãy cất cao lên … để Ðức Vua vinh hiển ngự vào …” (Tv 24,7-8; x. Tv 29,3; Ga 11,40; Cv 7,2; Kh 19,1).

Những hiện tượng hữu hình đi kèm vinh quang Thiên Chúa:

- Vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện rực rỡ : “Chúa rực rỡ khác nào ánh sáng mở đôi tay tỏa chiếu hào quang…” (Kb 3,4; x. Ðnl 5,24; 2Sm 22, 8-16 // Tv 18,17-18; Tv 104,1; Ed 1, 26-28).

- Vinh quang Thiên Chúa như một đám mây: “Vinh quang Ðức Chúa ngự trên núi Sinai và mây bao phủ núi sáu ngày” (Xh 24,14-15; x. Xh 33,9-10; Is 4,5; Mt 17,5 // Mc 9,7 // Lc 9,34; Lc 21, 27 // Mt 24,40 // Mc 13,26).

- Vinh quang Thiên Chúa nơi nhà Tạm và đền thờ: “… quả thật, vinh quang Ðức Chúa đã tràn ngập Ðền Thờ của Thiên Chúa” (2Sb 5,13-14 // 1V 8,10-11; Xh 40,34-35; 2Sb 7,1-3; Ed 8,4 9,3; 10,19; 43,1-5; Kh 15,8).

Vinh quang Thiên Chúa được mặc khải:

- Nơi Chúa Giêsu Kitô: “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa …” (Dt 1,3; x. Is 49,3; Ga 1,14; 13,31-32; 17,5; 2Cr 4,6; 2Pr 1,17).

- Nơi dân Người: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại…” (Cl 1,17; x. Is 60,19-21; 62,3; 2Cr 3,18; Ep 3,21).

- Trong toàn thế giới: “Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa” (Is 6,3; x. Ds 14,21; Tv 57,6.12 // Tv 108,5; Kb 2,14 3,3)

- Trên thiên đàng: “Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng …” (Kh 21,23; x. Rm 8,17; Dt 2,9; 1Pr 5,10).

- Trong danh xưng của Ngài: “Lạy Chúa … danh Ngài vinh hiển, danh vượt trên mọi tiếng ca khen, danh vượt quá muôn lời chúc tụng” (Nkm 9,5; x. Ðnl 28,58; 1Sb 29,13; Tv 8,1 79,9).

- Trong các công trình Ngài: “Sự nghiệp Ngài oai phong hiển hách” (Tv 111,3; x. Tv 19,1; Is 12,5 35,2; Ga 11,40-44; 17,4).

- Trong Nước Ngài: “Triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Ðấng vinh quang …” (Tv 145,11-13; x 1Sb 29,11; Mt 6,13-14; 1Tx 2,12).

Vinh quang Thiên Chúa không thể nhìn thấy trọn vẹn được: “chỉ mình Ngài là Ðấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Ðấng không một người đã thấy hay có thể thấy” (1Tm 6,16). Nhìn thấy Chúa diện đối diện có nghĩa là phải chết” (x. Xh 33,18-20; Tl 6,22-23; 13,20-22; Is 6,5; Ga 1,18).

Có thể cảm nghiệm được vinh quang Thiên Chúa như trường hợp ông Stêphanô (Cv 7,55), ông Môsê (Xh 3,2), tiên tri Isaia (Is 6,1-4), các mục đồng (Lc 2,9).

Các hiệu quả bởi vinh quang Thiên Chúa;

- Vinh quang Thiên Chúa được nhận biết: “Ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Amen. Amen” (Tv 72,19; x. Tv 29,2; Rm 11,36; Kh 4,11; 5,13; 19,1).

- Vinh quang Thiên Chúa khiến tội ác tháo lui và phải run sợ: “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23; x. Is 2,10; 19,21; Kh 11,13; 16,8).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm