Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, 2017 15:24

Thiên đường và sự thừa kế

“Nước Trời giống như...” (Mt 13,44.45).

 Thiên đường là sự thừa kế an toàn, vô giá chờ sẵn người được cứu. Nơi đây, việc trung tín phụng sự được ân thưởng và người được cứu độ sẽ được xác sống lại và trên nước thiên đường.

 Các tín hữu thừa hưởng nước thiên đường:

- Thừa hưởng di sản là điều chắc chắn: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ...” (Mt 25,34; x. Lc 12,32; 22,28-29; Gc 2,5).

- Giá trị của di sản vượt quá mọi tính toán loài người: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới ...” (1Cr 2,9-10; x. Cv 20,32; Ep 1,18; 2,6-7).

- Kẻ được nhận vào gia đình Chúa là những người thừa tự của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô: “Đã là con, thì cũng là thừa kế ... tức là đồng thừa kế với Đức Kitô ...” (Rm 8,17; x. Gl 4,7; Tt 3,7; Dt 6,17).

Bản chất của sự thừa kế thiên đường:

- Không thể xâm phạm (1Pr 1,3-5; x. Kh 21,25-27).

- Là sự đáp ứng đối với niềm tin và lòng mến (Gc 2,5; x. Cl 1,12; 3,24; Dt 11,7)

- Là sự chiến thắng: “Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó” (Kh 21,7; x. 1Ga 4,4; 5,3-5; Kh 2,7.11.17; 26-28 3,5.12.21).

- Cần phải tìm kiếm kho tàng trên trời: “... hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời ...” (Mt 6,19-21; x. Mt 13,44; 19,21; Lc 12,33; 2Cr 4,18; Pl 3,8; 1Tm 6,18-19; Kh 3,18).

Các phần thưởng trên thiên đường:

- Việc phụng sự sẽ được ân thưởng trên thiên đường: “ ... công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền, thì người ấy sẽ được lãnh thưởng” (1Cr 3,11-14; x. Mt 5,12 // Lc 6,23; Kh 22,12)

- Viễn cảnh ân thưởng thiên đường sẽ khuyến khích phụng sự hiện tại: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời ...” (Pl 3,14; x. Dt 11,26) .

- Ân thưởng sẽ đổi thay: “... Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27; x. Đn 12,13; Mt 25, 20-23 // Lc 19,15-19; 1Cr 3,8; 2Cr 9,6; Kh 22,12).

- Kiên trì vì Chúa Giêsu Kitô sẽ được ân thưởng đặc biệt (Mt 5,10-12 // Lc 6,22-23)

- Ân thưởng cho việc phụng sự là triều thiên, biểu trưng cho địa vị và quyền lực: “... anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát” (1Pr 5,4; x. 1Tx 2,19; 2Tm 4,8).

- Người được cứu sẽ chia sẻ địa vị vinh quang của Chúa Giêsu Kitô: “Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời” (Ep 2,6; x. Ga 14,3; 17,24; 1Ga 3,2; Kh 22,4).

Việc xác sống lại là sự thừa kế thiên đường: “... Người sẽ dùng quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,20-21; x. 1Cr 15,42-44; 2Cr 5,1-14).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm