Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, 2019 19:05

Thiên thần / Thiên sứ / Sứ giả của Thiên Chúa

(CN IV Mùa Vọng - Mt 1,18-24)

“Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông (Giuse)...” (Mt 1,20)

Thiên thần là các sứ giả thiêng liêng có vai trò đặc biệt là cho biết công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Các thiên thần mang đến niềm hy vọng nhờ lời các tiên tri “Có tiếng hô: Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Ðức Chúa, Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta ...”. Tiếng hô này có thể là của một thiên sứ (Is 40,3-5; x. Is 40,1-2, 6-8; Dn 8,15-16; 10,12.14-21; 12,8-13; Dcr 1,12.21; 2,3-5; 4,1-7)

Kết quả hình ảnh cho thiên thần của chúa

Các thiên thần và việc Ðấng Thiên Sai đến:

l Một thiên thần báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra: “Bỗng một sứ thần hiện ra với ông Dacaria ... và bảo ông rằng ... bà Elisabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan” (Lc 1,11-13; x. Lc 1,14-19).

l Các thiên thần báo trước việc Chúa Giêsu Kitô hạ sinh: “Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông (Giuse) rằng: “Này ông Giuse, con cháu Ðavít, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang bà do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu ...” (Mt 1,20-21; x. Lc 1,26-38).

l Các thiên thần loan báo việc Ðức Kitô hạ sinh: “... sứ thần bảo họ (những người chăn chiên): Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em ...” (Lc 2,9-11; x. Lc 2,12-20).

Các thiên thần loan báo việc Chúa Giêsu Kitô phục sinh: “Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ... (Ðức Giêsu) Người đã trỗi dậy từ cõi chết ...” (Mt 28,5-7 // Mc 16,5-7; x. Lc 24,4-7.23; Ga 20,10-14).

Các thiên báo trước việc Chúa Giêsu Kitô đến lần thứ hai: “... Ðức Giêsu ... cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,10-11).

Các thiên thần mạc khải Tin Mừng cho dân ngoại: “(Ông Cornêliô) thuật lại cho chúng tôi nghe việc ông đã thấy thiên sứ đứng trong nhà ông và bảo: Hãy sai người đi Giaphô, mời ông Simôn, cũng gọi là Phêrô” (Cv 11,13; x. Cv 10,1-5.30-33; Kh 14,6-7).

Các thiên thần: “Thiên Chúa đã sai thiên thần đến báo cho ông Gioan là tôi tớ của Người biết mạc khải đó” (Kh 1,1; x. Kh 19,9; 22,1.6-16).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm