Thứ Năm, 04 Tháng Sáu, 2020 18:13

Thờ phượng và những thời điểm

(CN Lễ Chúa Ba Ngôi - Xh 34,4b-6.8-9)

“Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy” (Xh 34,8)

Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trong của việc thờ phượng đều đặn. Ðồng thời cũng căn dặn rằng các tín hữu nên tự phát thờ phượng Chúa.

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 22.12.2019 – Hội ...

Những mẫu thờ phượng đều đặn:

- Trên nền tảng hằng ngày: “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Ðền Thờ, khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ ...” (Cv 2,46-47; x. Xh 29,38-43; Tv 141,2; Ed 46,13-15).

- Nhiều lần trong ngày: “Mỗi ngày ba lần, ông Ðaniel quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông ...” (Ðn 6,11; x. 1Sb 16,37; Tv 119,164; Cv 3,1; Hr 10,25 ).

- Vào những ngày thánh: “... Vua (Salômôn) dâng lễ toàn thiêu các ngày Sabát, ngày sóc và ba ngày đại lễ trong năm là: Lễ Bánh Không Men, lễ Các Tuần và Lễ lều ...” (2Sb 8,12-13; x. Ed 46,3).

- Vào ba ngày lễ hành hương trong năm: Lễ Vượt Qua hay lễ Bánh Không Men (Ðnl 16,16; x. Xh 12,1-20; Lc 2,41). Lễ Ngũ Tuần hay lễ các Tuần (Xh 34,22; Cv 2,1). Lễ Lều hay lễ Mùa Gặt (Xh 23,16; Lv 23,33-36).

- Vào ngày lễ xá tội: “Mỗi năm một lần sẽ cử hành lễ xá tội cho con cái Israel khỏi mọi tội của chúng” (Lv 16,34).

- Vào những ngày Sabát (Lc 4,16; x. Lv 24,5-8; Ds 28,9-10).

Những mẫu thờ phượng tự phát:

- Ðáp lại việc Chúa cận kề: “Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy (Xh 34,8); ông Ghitôn sấp mình xuống” (Tl 7,15).

- Ðáp lại trải nghiệm về lòng Chúa xót thương: “ ... Con cái Israel đã phủ phục mà thờ lạy” (Xh 4,29-31; x. 1Sm 1,19.28).

- Ðáp lại sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, khi Ngài hiện ra với các phụ nữ “Họ ôm lấy chân và bái lạy Người” (Mt 28,8-9; x. Mt 14,33; Lc 24,52).

Việc thờ phượng không tùy thuộc vào tình huống: “Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Ðấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người” (Ep 4,6; x. G 1,20-21; Ðn 6,10; Cv 16,25; 1Tx 5,16-18).

Sự thờ phượng Thiên Chúa liên tục trên thiên đường “Hai mươi bốn vị Kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Ðấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Ðấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: “Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Kh 4,10-11; 5,14 7,11; 11,1; 19,4).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm