Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, 2022 15:38

Thừa sai và ơn gọi

 

CN XIV thường niên  - năm C   - Lc 10,1-12.17-20

 

“Chúa Giêsu… và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành” (Lc 10,1)

Thiên Chúa gọi và sai dân Ngài vào thế gian. Mọi tín hữu được gọi mời chia sẻ Tin Mừng cứu độ, dù có một số được Thiên Chúa trao phó sứ mệnh cách đặc biệt và được Hội Thánh xác định để lo việc truyền giáo.

Lời mời gọi đối với toàn thể dân Chúa: “Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Ngài cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người” (Tv 96,2-3 // 1Sb 16,23-24; Mt 28,19; x. Mc 16,15; Ga 20,21; Cv 1,8).

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 14 Thường niên năm C

Các thừa sai trong Cựu Ước:

- Họ là những được sai đến với dân riêng: “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ con đây, xin sai con đi. Chúa phán: Hãy đi nói với dân này…” (Is 6,8-10; x. 2P 2,5; Gr 2,1-4; Ed 2,3).

- Họ là những người được sai đến với các dân khác: “Một trong những tư tế Samaria đã bị đi đầy, tới định cư ở Bếtên và dạy cho họ biết kính sợ Đức Chúa” (2V 17,27-28). “Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước” (Is 42,6; 49,6; Cv 13,47; x. Am 7,15: Amos ; Gn 1,1-2 3,1-2: Giona).

Các thừa sai trong Tân Ước:

- Thánh Gioan Tẩy Giả (Ga 1,6-7; x. Ml 4,5-6; Mt 11,10 // Lc 7,27; Mc 1,24; Ml 3,1; Is 40,1; Ga 1,33)

- Con môn đệ Chúa Giêsu Kitô (Lc 9,1-6; Mt 10,5-16: khi Chúa Giêsu Kitô tại thế, sứ mệnh của các môn đệ giới hạn tại Israel. (x. Mc 6,7-11; Lc 10,1).

- Các tín hữu khác: Thành lập Hội Thánh Antiôkia (Cv 11,19-20); “ông Philipphê xuống một thành miền Samaria và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó” (Cv 8,5); Apôlô (Cv 18,24-28);Thánh Phaolô (Cv 26, 15-18).

Tiếp nhận ơn gọi làm thừa sai:

- Thiên Chúa gọi mời: tiên tri Giêrêmia (Gr 1,4-10), thánh Phêrô và Anrê (Mt 4,19) Ông Philipphê (Cv 8,26), thánh Phaolô (Cv 21,22).

- Hội Thánh xác quyết ơn gọi: của Barnaba và Saulê (Cv 13,2-3; 14,26-27), của thánh Phaolô (Cv 15,40; 22,14-15; Gl 2,7-9).

- Ơn gọi qua các hoàn cảnh: như khi các Kitô hữu bị phân tán (Cv 8,4; x. St 45,4-5: ông Giuse bị bán; Đn 1,3-6: ông Đaniel bên Babylon; Cv 18,1-2: ông bà Priscilla và Aquila.

- Các thừa sai bị thúc đẩy bởi sứ điệp họ rao giảng: “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,18-20; x. 1Cr 9,16; 2Cr 5,14).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm