Thứ Năm, 02 Tháng Tám, 2018 10:29

Thực dụng

“Các ông đi tìm tôi... vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,25).

Thực dụng là thái độ sống, nhấn mạnh đặc biệt tới các giá trị tức thời thuộc về thể lý hơn là các giá trị tương lai và thiêng liêng, lối sống nhìn vào thế giới vật chất là duy nhất.

Những đặc điểm căn bản :

- Một thái độ vô tín: “Kẻ ngu si tự nhủ: làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng một ai làm điều thiện ...” (Tv 14,1-2 // 53,1-2; x. G 35,9-10; Tv 10,4; Gv 1,11; Lc 12,13-19; Rm 1,20-22).

- Chối bỏ sự phục sinh: “Hôm đó, có những người thuộc nhóm Xađốc, nhóm này chủ trương không có sự sống lại” (Mt 22,23; x. Gv 4.1-3; 9,3-6; Cv 4,1-2; 23,6-8; 1Cr 15,12-17; 2Tm 2,17-19).

- Ham muốn của cải và lợi lộc vật chất: “ ... Nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì cứ ăn cứ uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết” (1Cr 15,32; x. Gv 2,4-9; 9,7-10; Mt 6,19-24).

Thực dụng bị kết án: “Nên Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, lượm ngươi đem vất khỏi lều và bứng gốc khỏi nơi dương thế” (Tv 52,7; x. G 22,4-11; 31,25-28; Tv 49,10; Cn 18,11 23,5; Gv 5,4; Mt 16,26; Lc 12,23-25; 21,34; Gc 5,1-3).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm