Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2020 15:16

Tiến bộ / Phát triển

(CN XXI thường niên - Năm A - Mt 16,13-20)

“Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18)

Tiến trình phát triển và tăng trưởng giữ phần quan trọng trong đời sống các tín hữu. Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tiến triển cả nơi mỗi tín hữu lẫn trong Hội Thánh, cần phải làm việc để đạt tới các mục tiêu này.

Lời Chúa: (Mt 6, 1-6. 16-18): Thứ Tư Tuần XI Thường niên – Năm C ...

Ðời sống Kitô hữu cần phải phát triển: “... chúng ta phản chiếu ánh vinh quang của Chúa, như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cùng một hình ảnh đó, ngày càng rực rỡ hơn như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3,18). “Sống theo sự thật và trong tinh thần bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện vươn tới Ðức Kitô, vì Người là Ðầu” (Ep 4,15 x. G 17,9; Tv 84,57; 92,12; Cn 4,18; Rm 8,29-30).

Các tín hữu phải nỗ lực phát triển đời sống Kitô hữu của họ: “... anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ” (Pl 2,12; x. Tv 18,29; 1Cr 9,24-27; Pl 3,12-14; 1Tx 3,12; 2Tx 1,3; 1Tm 4,15; Hr 6,1; 1Pr 2,2; 2Pr 1,5-8; 3,18).

Sự tiến bộ trong đời sống Kitô hữu mang lại sự bảo đảm: “chúng ta đã được thông phần Ðức Kitô, miễn là chúng ta cứ giữ vững cho đến cùng căn bản của lòng tin đã có từ ban đầu” (Hr 3,14; x. Mt 10,22 // Mc 13,13; Mt 24,13; Hr 6,9-11).

Hội Thánh phải phát triển: “ ... Thầy sẽ xây Hội Thánh Thầy” (Mt 16,18). Và Hội Thánh sẽ lớn lên, như dụ ngôn hạt cải (Mt 13,31-32 // Mc 4,30-32 // Lc 13,18-19; Ep 4,16; x. Cv 2,47); cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ (Cv 4,4 5,14 6,7 11,21). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm