Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, 2020 15:17

Tiền của và việc sử dụng

(CN XXV thường niên - Năm A - Mt 20,1-16a)

“... mỗi ngày là một quan tiền ...” (Mt 20,2)

Việc giao dịch tiền bạc diễn ra rất sớm theo Thánh Kinh. Khởi đầu, các kim loại quý được cân đo, sau này các đồng tiền được đưa vào sử dụng.

Ðề cập đầu tiên về tiền của: “... các nô lệ ngươi dùng tiền bạc mà mua ...” (St 17,12).

Ðồng xu bà góa nghèo – Giáo xứ Tân Định

Việc sử dụng tiền của để:

- Mua bán đất, như ông Abraham mua đất để “chôn người chết” (St 23,14-15; x. Gr 32,9-10; Mt 27,7; Cv 4,34; 5,1-2; 7,16).

- Mua bán thực phẩm (St 41,57; 42,5.35; 2V 7,16; Ga 6,5-7; Kh 6,6).

- Buôn bán các thứ khác (Kh 18,11-13; St 37,25; Gc 4,13).

- Làm của lễ tôn giáo, như thuế thân (Xh 30,11-16; x. Ds 3,44-48; Ðnl 12,4-6; 2V 22,4-6 // 2Sb 34,9-11; Er 7,15-17).

- Làm quà tặng người nghèo, như phát biểu của Giuđa (Mt 26,9 // Mc 14,5 // Ga 12,5; x. Cv 3,3).

- Trả lương, như dụ ngôn người làm vườn nho (Mt 20,2; Gc 5,4).

- Ðầu tư hoặc cho vay, như dụ ngôn những nén bạc (Mt 25,27 // Lc 19,23; x. Xh 22,25; Nkm 5,10-11; Lc 6,34-35).

- Dự liệu cho tương lai (Gv 7,12).

- Giải quyết các tranh chấp (Xh 21,8-11.35; 22,15).

- Nộp thuế (Mt 17,24; x. 1V 10,15; Nkm 5,4; Mt 22,17-19 // Mc 12,15 // Lc 20,24-25).

- Triều cống (2V 15,19-20).

- Mua nô lệ (Lv 22,11)

- Ðút lót, hối lộ, như Aman hối lộ Assnêrô (Et 3,9) hay các thượng tế với bọn lính gác mộ Chúa (Mt 28,12-13)

- Vận may đòi phải có tiền của, “... xét xử dựa theo quà cáp” (Mk 3,11); “thuật bói toán của cô đầy tớ làm lợi nhiều cho chủ cô” (Cv 16,16)

- Tiền máu (Mt 27,6).

Những người đổi tiền (Mt 21,12 // Mc 11,15 // Ga 2,14).<

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm