Thứ Tư, 27 Tháng Bảy, 2022 15:22

Tìm kiếm Thiên Chúa

 

Indagatio Dei, Search for God, Quête de Dieu

 

Tìm kiếm Thiên Chúa là hành động con người vận dụng mọi khả năng để tìm biết Đấng Tạo Hóa. Đây là huynh hướng tự nhiên của con người, một hữu thể tôn giáo. Thiên Chúa đã đặt để nơi con người nỗi khao khát kiếm tìm Ngài, để trong Ngài, con người được sống và tìm thấy hạnh phúc (x. GLHTCG 30,45).

Thứ Sáu tuần 14 Thường niên (+video)

Trong lịch sử, con người đã tìm kiếm Thiên Chúa và cảm nghiệm về Ngài bằng nhiều phương cách: khoa học, triết học, văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt qua các tín ngưỡng... (x. GLHTCG 28). Trong việc tìm kiếm Thiên Chúa, con người phải vận dụng tất cả trí tuệ, ý chí chính trực, lòng ngay thẳng và cả chứng từ của người khác (x. GLHTCG 30).

Vì khả năng nhận biết của con người rất giới hạn trước Thiên Chúa là Đấng siêu việt, nên chỉ khi Thiên Chúa tự bày tỏ mình, con người mới có thể nhận biết được Ngài trong tương quan tình yêu.

 

Tiểu ban Từ vựng  - UBGLĐT/HĐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm