Thứ Sáu, 12 Tháng Năm, 2023 13:05

Tin Mừng và những đòi buộc

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A   - GA 14,15-21

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15)

Tin Mừng đòi hỏi một lời đáp trả tuân phục đối với tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho nhân loại nơi Chúa Giêsu Kitô, ăn năn thống hối và tội lỗi, lãnh nhận phép rửa và nên giống Đức Kitô bằng tinh thần người môn đệ.

Đòi buộc phải tin:

- Tin vào Chúa: “Ai đến gần Thiên Chúa thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11,6; x. Ga 10,38; 11,25-27; 14,8-11).

- Tín thác vào Chúa Giêsu Kitô: …Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,14-16; x. Ga 1,12-13; 3,36; 7,37-39; 20,31; Cv 13,38-39; 16, 31; Rm 3,22).

Suy niệm Tin mừng thứ Tư - Tuần 6 - Phục Sinh (Ga 16, 12-15)

Đòi buộc thống hối:

- Một ý thức muốn thay trí đổi lòng: “Anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ tội lỗi cho anh em” (Cv 3,19; x. Tv 51,17; Gr 3,12-13; 6,16; Lc 18,13-14; Cv 17,30).

- Tránh xa tội lỗi: “Thánh Phêrô nói với thầy phù thủy Simon: Anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh, và cầu xin Chúa, may ra Người sẽ tha tội cho anh tội đã nghĩ như thế trong lòng” (Cv 8,22; x. 2Sb 7,14; Tv 34,14; Is 59,20; Gr 52,4-6).

- Quay trở về với Thiên Chúa: Thánh Phaolô lên tiếng từ Milêtô: “Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Cv 20,21; x. Đnl 4,29-31; 30,8-10; Is 44,21-22; 55,6-7; Hs 14,12; Gc 4,8-10).

Đòi phải lãnh phép rửa: Thánh Phêrô nói với những người trở lại đầu tiên: “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2,38; x. Mt 28,18-20; Cv 8,12.36-38; 10, 47-48; 19,1-5; 22,16).

Đòi buộc công khai tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô: Thánh Phaolô viết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ” (Rm 10,9-10; x. Mc 10,32 // Lc 12, 8-9).

Đòi buộc nên như môn đệ:

- Ước ao học cùng Chúa Giêsu Kitô như chính Người mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái, và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30; x. Ga 13,14-15; Pl 2,5; 1Pr 2,21).

- Sẵn sàng vâng phục Chúa Giêsu Kitô, đó là dấu chỉ của tình yêu: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15); “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21; x. Ga 14,23; 15,10; 1Ga 2,3-6 3,21-24; 5,3; 2Ga 6).

- Vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu Kitô. Chính Người đã nói với các tông đồ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23). Hai tông đồ Phaolô và Barnaba nhắn nhủ các kỳ mục: “Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới vào được Nước Thiên Chúa” (Cv 14,21; x. Pl 1,29; 2Tm 3,10-12; Gc 1,2; 1Pr 3,14; 4,12-19).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm