Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, 2020 14:09

Tin tức

(CN V Mùa Chay - Ga 11,1-45)

“Hai cô cho người đến nói với Ðức Giêsu ...” (Ga 11,3)

Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào Tin Mừng về Nước Chúa.

Tin tức về chính trị được các sứ giả chính thức hoặc được chỉ định loan báo, như về việc vua Saun tử trận ở Ghinbôa (1Sm 31,8-9; x. 2Sm 1,1-10; 15,13; 18,19-32; 2V 7,8-11).

Kết quả hình ảnh cho Ga 11,1-45

Tin tức cá nhân được truyền đạt qua bạn bè, bà con hay bằng thư từ, như anh Tykhicô đưa ttin về thánh Phaolô (Cl 4,7-9; x. St 29,11-13; Pl 2,19-20).

Tin tức của Thiên Chúa do các thiên sứ loan báo, như sứ thần Gáprien (Lc 1,13; x. St 19,1; Lc 1,26-33; 2,8-12).

Hiệu quả của Tin Mừng: “Tin vui từ phương xa đến, tựa nước mát khi họng ráo khô” (Cn 25,25; x. St 45,16; Cn 15,30; Nk 3,18-19; Ga 4,51-53; 1Tx 3,6-10).

Những phản ứng trước tin xấu: “Khamát và Acpát thẹn thùng vì phải nghe một hung tin. Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn” (Gr 49,23; x. 1Sm 4,12-22; 2Sm 4,10; G 1,14-21; Gn 3,1-10; Ga 11,1-6).

Tin mừng về Chúa Giêsu Kitô:

- Ðã được báo trước: “... một vì sao xuất hiện từ Giacóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel ...” (Ds 24,17) “... Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7,14; x. Is 9,7; 11,2; 53,3-12; 61,1-3; Mk 5,2; Dcr 11,12-13).

- Ðược chính Chúa Giêsu Kitô loan báo và trình bày: “Ðức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23; x. Mt 11,5; Lc 4,17-19.41).

- Ðược các tông đồ và các người rao giảng công bố: “Sau khi đã loan báo Tin Mừng cho thành ấy, và nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lytra, Icôniô và Antiôkia” (Cv 14,21; x. Mt 16,15; Mc 1,15; Lc 4,17-19.43)

- Ðược trải rộng nhờ lời truyền miệng: “Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stêphanô ... có mấy người gốc Sýp và Kyrênê ... đã rao giảng cho người Hy Lạp nữa, loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu cho họ” (Cv 11,19-20; Mt 4,24).

- Ðón nhận Tin Mừng: “Khi họ tin lời ông Philipphê loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa và về danh Ðức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà” (Cv 8,12).

- Chối bỏ Tin Mừng: “Không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng ...” (Rm 10,16).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm