Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2021 15:40

Tin và sự cần thiết

CN III thường niên  - năm B  - Mc 1,14-20

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15)

Tin là bổn phận nền tảng của mọi người và là đáp trả thân thiết đối với Thiên Chúa tự mặc khải. Ðó là đường kênh duy nhất để đón nhận các phúc lành của Thiên Chúa và là phương thế duy nhất khiến cuộc sống có ý nghĩa nhờ mối quan hệ với Thiên Chúa.

Tuần 1 Mùa Chay - Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hà || Nơi đón nhận và đào tạo Ơn  gọi Đa Minh

Lời mời tin:

- Trong Cựu Ước: “Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện ... Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn ... Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,3-5; x. Cn 3,5-6; Is 26,4; 50,10).

- Trong Tân Ước: “... việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến” (Ga 6,28-29; x. Mt 1,15; Cv 16,30-31; 19,4; 20,21; Rm 1,5; 1Ga 3,23).

Thiên Chúa tự mặc khải khiến không thể biện minh cho sự bất tín: Ông Philipphê: “xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” và Chúa Giêsu trả lời: “... Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha... Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy, bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm” (Ga 14,8-11), “có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Ðức Kitô” (Rm 10,17; x. Tv 19,4; Ga 1,10-12; Rm 1,18-21; 3,1-4; Tv 51,4; Rm 16,25-27).

Cần thiết phải tin vào Thiên Chúa:

- Chỉ có Chúa là Thiên Chúa thật: “Tượng tạc có ích gì đâu... khốn thay kẻ nói với khúc gỗ... và nói với hòn đá... Còn Ðức Chúa, Người ngự trong thánh điện, toàn thể cõi đất, hãy thinh lặng trước nhan Người!” (Kb 2,18-20; x. Tv 115,2-11).

- Chỉ Thiên Chúa mới có thể tuyệt đối được tin cậy: “Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài” (Tv 9,11; x. Tv 91,1-4; Is 12,2; Nk 1,7).

- Tin vào Thiên Chúa là nền tảng để được bình an: “Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài” (Is 26,3; x. Tv 42,11; Ga 14,1; Rm 15,13; 2Pr 1,12)

- Tin cần thiết để được phúc lành của Thiên Chúa: “Không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Ðấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người” (Dt 11,6; x. Tv 40,4; Gr 17,7-8; Ga 5,24).

- Tin cần thiết để tránh khỏi sự phán xét của Thiên Chúa: “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Ga 3,36; x. Ga 3,18; 2Tx 2,12; 1Pr 2,6-8; Is 28,16; Tv 118,22; Is 8,14).

Các hành động không xuất phát bởi đức tin đều là tội: “Ai hồ nghi mà cứ ăn, thì bị kết án, vì hành động không do xác tín, hành động nào không do xác tín đều là tội” (Rm 14,23; x. Rm 4,5-8.14).

Kẻ bất tín thách thức, như dân Do Thái thời rong ruổi trong sa mạc (x. Tv 95,7-8) và trong Tân Ước các tín hữu được kêu gọi “hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống ...” (Dt 3,12-19), như ông Achaz, vua Giuđa (Is 7,9); như cả dân Giuđa (Gr 17,5-6); như các môn đệ Chúa Giêsu Kitô sau Phục Sinh. (Mc 16,14). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm