Thứ Tư, 22 Tháng Ba, 2023 14:54

Tin và thử thách

 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM A   - Ga 11,1-45

 

“Sau khi được tin... Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở” (Ga 11,1).

Thử thách là phương cách kiểm nghiệm tính chân thực của đức tin và phát triển tư cách kitô hữu. Thiên Chúa trợ giúp dân Người những khi bị thử thách.

Thiên Chúa cho phép thử thách đức tin:

- Việc thử thách chứng thực tính chân thực của đức tin: “... thử thách nhằm tinh luyện đức tin...” (1Pr 1,6-7; x. Mt 13,20-21 // Mc 4,16-17 // Lc 8,13).

- Thử thách phát triển tư cách Kitô hữu: “... đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn...” (Gc 1,2-4; x. Rm 5,3-4).

- Thử thách thanh luyện dân Thiên Chúa: “... trong lò khổ nhục khốn cùng Ta đã thử lòng ngươi” (Is 48,10; x. 1V 66,10-12; Gr 9,7; Dcr 13,9; Ml 3,2-3; 1Pr 4,17).

Chúa nhật 5 mùa Chay năm A (Ga 11,1-45)

Những điển hình việc Chúa thử thách đức tin. Ông Abraham (St 22,1-2; Dt 11,17-19), dân Israel (Đnl 8,2-5); Thiên Chúa rút bớt quân đội Ghitôn (Tl 7,1-8), Chúa Giêsu như làm nản lòng người đàn bà Canaan (Mt 15,22-25 // Mc 7,24-30), Chúa Giêsu chậm đến Bêtania khi ông Lazarô lâm bệnh (Ga 11,1-6).

Các phương cách thử thách đức tin :

- Thiên Chúa cho phép cho Satan thử thách đức tin (G 2,7; x. Lc 22,31; 1Tx 3,4-5; Kh 2,10).

- Các hoàn cảnh khó khăn: cái chết và sự hồi sinh của con trai bà góa ở Sarepta (1V 17,17-18), cái chết và sự hồi sinh của con bà Sunêm (2V 4,1.8-37), thánh Phaolô (Cv 14,22), cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu (2Cr 1,25-27).

- Sự bách hại thử thách đức tin (Đn 6,10-12; Cv 8,1-4; Dt 11,35-38).

- Dân ngã lòng thử thách đức tin (2V 18,19-25 // 2Sb 32,10-15 // Is 36,4-10; Mc 5,35-36 // Lc 8,49-50; Mc 5,40 // Mt 9,24 // Lc 8,53).

Thiên Chúa trợ giúp trong cơn thử thách (Is 43,2), “Thầy đã cầu nguyện để anh em khỏi mất lòng tin” (Lc 22,32; x. Tv 91,14-15; 1Cr 10,13; 2Cr 12,7-9; 1Pr 5,10; 2Pr 2,9). Thiên Chúa giúp đỡ qua sự khích lệ của người khác (2Tx 3,23; x. 2Cr 7,5-7).

Hiệu ứng với những thử thách:

- Vui mừng được chia sẻ sự đau khổ của Chúa Giêsu Kitô (1Pr 4,12-13).

- Cầu xin Thiên Chúa trợ giúp: “... hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,14-16; x. 1Pr 4,19).

- Kiên trì: “Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người” (Gc 1,12; x. 2Tx 1,4; Dt 12,1-3; Gc 5,11; Kh 2,3.19).

Những điển hình về đức tin hiển thắng qua thử thách:

Ông Abraham (St 22,9-12), đầy tớ của tiên tri Êlisa (2V 6,15-17), ông Gióp (G 1,22), Sadrach Mesach, Abednego (Đn 3,16-27), các tông đồ (Cv 5,27-29), thánh Stêphanô (Cv 7,59-60), thánh Phaolô (2Cr 4,7-9).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm