Thứ Sáu, 29 Tháng Ba, 2019 18:08

Tĩnh tâm, việc

Exercitia Spirỉtualỉa, spiritual Retreat, Recollection spirituelle

Tĩnh: lặng; tâm: lòng. Tĩnh tâm: tâm hồn tĩnh lặng.

Tĩnh tâm là dành một thời gian, không gian đặc biệt để tìm gặp, sống mật thiết với Chúa và tìm thánh ý Chúa sâu xa hơn. Tĩnh tâm cũng hàm ý việc thấy rõ mình hơn để điều chỉnh tình trạng tâm hồn và đời sống mình.

Kết quả hình ảnh cho tĩnh tâm mùa chay 2018

Cuộc tĩnh tâm thường được tổ chức theo hai cách:

1. Theo cách phổ thông dành cho mọi tín hữu, tín hữu tĩnh tâm bằng cách tạm thời thu xếp các công việc thường nhật để đi nghe giảng, xưng tội, rước lễ vào các dịp lễ lớn, quen gọi là Tuần Ðại Phúc.

2. Theo cách chuyên sâu hơn, người tĩnh tâm chọn một khoảng thời gian dành riêng (dài ngắn tùy hoàn cảnh), tìm đến một không gian yên tĩnh để cầu nguyện, đào sâu tương quan với Chúa và tìm ý Chúa. Theo cách này, người ta có thể áp dụng các phương pháp cầu nguyện chuyên biệt khác nhau cùng với những hình thức ăn chay, hãm mình kèm theo.

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm